Alkoholens akutte påvirkning på prestasjonsevnen

En ny studie har sett på den akutte virkningen alkohol har på fysisk prestasjonsevne.

Studien undersøkte den umiddelbare effekten et alkoholinntak har på fysisk prestasjonsevne, nedbryting av musklene (kreatin kinase) og immunforsvaret 48 timer etter en rugby kamp.

Forsøkspersonene var 10 mannlige rugbyspillere som gjennomførte en rugbykamp etter å ha inntatt alkohol (mengde tilsvarende 1 g per kilo kroppsvekt) eller placebodrikke.

Hurtighet og spenst ble målt før kamp og etter 24 og 48 timer etter kamp.

Det ble tatt tester for å vurdere endringer i hvite blodceller, testosteron, kortisol (stresshormon) og kreatin kinase (muskelceller/enzymer/avfallsstoff som musklene avgir etter trening) før kampen 30 minutter, 12, 24, 36 og 48 timer etter kampen.

En uke etter den første kampen, gjennomførte de samme forsøkspersonene nok en rugbykamp men nå med inntak av placebo-drikke.  De samme målingene ble gjentatt.

Resultat
Resultatene viste at alkoholinntaket påvirket spenst negativt. 

På alle de andre målingene som ble gjennomført, viste det ingen forskjeller ved inntak av alkohol sammenlignet med placebo-drikke.

Konklusjon
Alkoholinntak gav reduksjon i spenst etter inntak av alkohol.  Andre prestasjonsfaktorer som ble målt, ble ikke påvirket av alkoholinntak tilsvarende 1 gram per kilo kroppsvekt.

Kilde: J Sports Sci. 2011 Dec 15.The effects of acute alcohol consumption on recovery from a simulated rugby match. Barnes MJ, Mundel T, Stannard SR. Source a School of Sport and Exercise, Massey University , Palmerston North , New Zealand.