Din treningsmusikk, februar 2021

Musikk kan øke prestasjonen din med opptil 15%.

Musikken du spiller kan få tankene dine over på noe annet enn selve treningsøkten og fra å tenke på hvor sliten du er. Musikk er et kraftfullt virkemiddel du kan bruke i din trening, hver eneste dag. Musikken kan få deg til å prestere bedre og gir deg forhåpentligvis et bedre humør. Det kan være avhengig av hva du lytter til. Det er ikke uvanlig at beina flytter seg i samme takt som musikken og det kan være til hjelp stor hjelp når du skal løpe i et vist tempo.

Din musikk i februar:

Mange positive fordeler med musikk:

  • Musikk kan ha en lindrende effekt fordi det distraherer tankene våre.
  • Musikk kan øker tempoet på treningen.
  • Musikk kan gi oss mer energi.
  • Musikk kan gi oss bedre humør og positive tanker

Vi legger også til en studie om nettopp musikk:

En studie som viser at selvvalgt musikk påvirker styrke, eksplosivitet og humør.

Det er gjennomført mye forskning på musikkens påvirkning for å øke motivasjonen.  Den nyeste forskningen har primært fokusert på effekten av forhåndsbestemt musikk har på utholdenheten. Hensikten med denne studien var å undersøke effekten av selvvalgt musikk vs. ingen musikk på humør og prestasjoner i benkpress og spensthopp med belastning.

Metode
Forsøkspersonene var 20 menn som styrketrente regelmessig.  De ble utsatt for to ulike testsituasjoner, en hvor de hørte på selvvalgt musikk og en hvor det ikke var musikk. Ved hjelp av spørreskjema ble en humørprofil laget.I tillegg ble det ble målt grad av subjektiv følelse av utmattelse etter gjennomføring av tre serier med benkpress til utmattelse (belastning 75 % av 1 RM) og etter 3 spensthopp med belastning (30 % av 1 RM).

Resultat
Resultatene viste at ved utførelse av testøvelsene med selvvalgt musikk økte eksplosiviteten sammenlignet med lik test uten musikk. Det ble ikke funnet noen forskjeller i resultatene når det ble sammenlignet antall repetisjoner til utmattelse og grad av subjektiv utmattelse i øvelsen benkpress i gjennomføring med og uten musikk.

Målinger av humør derimot ble påvirket av musikken.  I utførelse av testøvelsene med musikk scoret forsøkspersonene høyrere på humørskalaen sammenlignet med testing uten musikk.

Konklusjon
Forskerne konkluderer med at å høre på selvvalgt musikk gir bedre humør.  Denne studien viser at et slikt musikkvalg kan være fordelaktig på eksplosivitet ved styrketrening.

Kilde: J Strength Cond Res. 2011 Sep 28.EFFECTS OF SELF-SELECTED MUSIC ON STRENGTH, EXPLOSIVENESS AND MOOD. Biagini MS, Brown LE, Coburn JW, Judelson DA, Statler TA, Bottaro M, Tran TT, Longo NA.Source Center for Sport Performance, Department of Kinesiology, Human Performance Laboratory, California State University, Fullerton.