Cooperstest

Cooper-testen er en test av individuell kondisjon som ble etablert av Kenneth H. Cooper for det amerikanske forsvaret i 1968. Testen går ut på å løpe så langt som mulig i løpet av 12 minutter. Tolkingen av din form er basert på hvor langt du løper, alder og kjønn.

Testen er en fin test for å måle individuell framgang hos de fleste utøvere som trener løping jevnlig. Vær imidlertid observant på at resultatet ikke reflekterer endringer i utholdenhetskapasitet dersom du hovedsakelig trener andre treningsformer enn løping. Cooper (1968) rapporterte en korrelasjon på 0.90 mellom VO2maks og Cooper testen i en gruppe med relativt stor spredning. Testen sier derfor en god del om VO2maks og utholdenhetskapasiteten for mosjonister, men bør ikke brukes som et nøyaktig mål hos eliteutøvere.

Pass på at du i forkant av hver test har trent omtrent det samme siste dagene i forkant, at du stiller med god motivasjon og velger omtrent samme åpningsfart hver gang. Dette er viktig for å kunne sammenligne resultatene fra gang til gang.

Kjønn:

m

år

Referanse: http://en.wikipedia.org/wiki/Cooper_test og Cooper, K. H. (1968) A means of assessing maximal oxygen uptake. Journal of the American Medical Association 203:201-204.