Zumba mot depresjoner

Ny studie viser at du reduserer depresjoner med dans.

Dans og bevegelsesterapi med musikk gir trening som behandling mot depresjoner uten bruk av medisiner.

Denne studien hadde som hensikt å undersøke effekten dans har på depresjon.

Forsøkspersonene var 120 frisk menn og kvinner i alderen fra 20 til 24 år som frivillig ville delta i studien.

De ble delt i to grupper. Det var en dansegruppe (DG) og en kontrollgruppe (KG).

Dansegruppen danset tre ganger per uke i 12 uker.  Kontrollgruppen deltok ikke i treningen.

For å måle endringer i depresjonsnivå ble det brukt et spørreskjema (Beck Depression Scale).  Dette ble brukt før og etter de 12 ukene med trening for å måle endring.

Resultatene viste at 12 uker med trening gav reduksjon i depresjonsnivå hos alle deltakerne i DG.  Reduksjonen var like stor hos begge kjønn.

Forskerne konkluderer med at 12 uker med dans 3 ganger per uke gir en reduksjon i depresjonsnivå.

Kilde: Coll Antropol. 2011 Sep;35(3):651-6. The effect of dance over depression.
Akandere M, Demir B. Source Selcuk University, School of Physical Education and Sport, Konya, Turkey. makandere@selcuk.edu.tr