Utholdenhetstrening reduserer effektivt PMS

Ny studie viser at utholdenhetstrening gir god effekt i reduksjon av symptomer på PMS og kan bli brukt som behandling.

Premenstruell syndrom (PMS) er en kombinasjon av fysisk, psykisk eller endring i atferd som oppstår i løpet av den menstruelle syklus.  Denne atferdsendringen påvirker ofte forhold til andre mennesker eller aktiviteten som utføres.

Hensikten med denne studien var å måle effekten av et 8 ukers utholdenhetstreningsprogram har på PMS hos utrente jenter.

Forsøkspersonene i studien var 40 jenter i alderen 18 til 25 år med liten treningserfaring og med diagnosen PMS.
Måling av PMS ble gjort med ulike spørreskjema, og målingene ble gjort før treningsperioden startet, etter 4 uker og ved studiens slutt etter 8 uker.

Treningen bestod av tre økter per uke på 60 minutter med rolig utholdenhetstrening.

Resultat
Resultatene fra spørreskjema viste av gjennomsnittsscoren på PMS og symptomer på PMS ble redusert etter 8 uker med utholdenhetstrening. Sammenligningen med kontrollgrupper, som ikke trente, viste at treningsgruppen oppnådde en stor reduksjon på symptomer som følge av treningen.

Forskerne konkluderer derfor med utholdenhetstrening gir god effekt i reduksjon av symptomer på PMS og kan bli brukt som behandling.

Kilde: Iran J Nurs Midwifery Res. 2013 Jan;18(1):14-9.The effects of 8 weeks of regular aerobic exercise on the symptoms of premenstrual syndrome in non-athlete girls. Samadi Z, Taghian F, Valiani M.