Unngår sex etter hjerteinfarkt

Personer som har hatt hjerteinfarkt unngår sex fordi de frykter dette vil trigge et nytt infarkt.

Sex etter hjerteinfarkt er tryggere enn mange tror.  Tusenvis av overlevende etter hjerteinfarkt er redde for å ha sex fordi de tror det vil utløse et nytt.  Dette kommer frem i en ny studie gjennomført i USA, av forskere ved the University of Chicago, the University of Missouri og Yale University.

Studien så på pasienters seksuelle aktivitet før og 60 % av kvinnene var mindre seksuelt aktive etter et hjerteinfarkt sammenlignet med før infarktet.  Hele 1 av 10 som var seksuelt aktive før infarktet var fraværende fra seksuell aktivitet et år etter infarktet.

Resultatene viste også at bare 33 % av kvinnene og 47 % av mennene fikk råd og seksuell aktivitet fra sykehuset etter infarktet.  Det ble funnet en sammenheng mellom de som ikke fikk råd og seksuell aktivitet etter hjerteinfarkt og de som var seksuell inaktive et år etter infarktet.

Det ble funnet like stor dødelighet blant personer som var seksuell aktive og inaktive et år etter hjerteinfarktet.

Resultatene fra studien klarer ikke å forklare hvorfor noen mennesker var mindre seksuelt aktive etter et infarkt, men forskerne foreslår at mangel på råd fra helsevesenet kan gjøre at pasientene er engstelige og tror at sex kan gi dem økt risiko for et nytt hjerteinfarkt.

For mange mennesker er sex er viktig del av livet.  Forskerne mener at et godt råd til personer som har hatt et hjerteinfarkt og som ønsker å ha et seksuelt aktivt liv er følgende: er du i god nok form til å løpe opp trappene i et to etasjers hus uten å få vondt i brystet eller å må hive kraftig etter pusten kan du ha sex uten bekymring.  Dette skal de fleste klare etter ca. 1 mnd etter et hjerteinfarkt.  Etter dette skal ikke sex utsette deg for et nytt hjerteinfarkt.

Studien baserer seg på opplysninger fra 1879 pasienter i USA, 605 kvinner og 1274 menn med en gjennomsnittsalder på 58, 6 og 61,2 år.

Kilde: Tessler Lindau S, Abramsohn E, Gosch K et al. Patterns and Loss of Sexual Activity in the Year Following Hospitalization for Acute Myocardial Infarction (a United States National Multisite Observational Study). American Journal of Cardiology, Volume 109 Issue 10 , Pages 1439-1444, May 15 2012