Ulik gevinst av lik trening. Urettferdig.

Folk reagerer veldig forskjellig på kondisjonstrening. For noen kan det til og med være skadelig for helsen. Nå vil forskerne utvikle tester som kan vise i forkant om treningen hjelper.

Trenere innen idrett har kjent til dette i lang tid. Noen mennesker kan forbedre deres prestasjon betydelig hvis de trener. Andre har mer beskjedne resultater – eller ingen resultater i det hele tatt. Tvillingstudier og andre studier viser at det er iboende grunner til at folk reagerer så forskjellig på trening.

Det er ikke i det hele tatt klart at det er noen helsemessige fordeler av trening. Selv ble blodsukker, blodlipider og insulin forbedret for fire av de fem som trener kondisjon. Men ikke alle blir bedre, og noen kan til og med ha dårlige verdier, viser blant annet en amerikansk-finsk studie publisert i 2012. Studien som ble ledet av den amerikanske treningsfysiologen Claude Bouchard, viser at om lag én av åtte personer som trener utholdenhet kan senke blodtrykket. Men: én av ti får lavere blodlipider og hver tolvte får verre insulinverdier.

Studier viser at resultatene etter 10 uker med høyintensiv utholdenhetstrening varierer fra noen få prosent nedgang og 27 prosent forbedring.

Hvis en pasient går til legen sin, for eksempel på grunn av høyt blodtrykk, får han eller hun ofte råd om å endre sin livsstil og øke fysisk aktivitet. Slike råd gis blindt til alle. Og ja, det er bra hvis du teller hele befolkningen som et gjennomsnitt, men det er ikke nødvendigvis et godt råd for alle, ifølge James Timmons. Han ønsker strenge vitenskapelige krav til råd om trening, akkurat som for medisiner.

Det må settes høyere standarder for omsorg. Hvis en person med høyt blodtrykk rådes til å trene, og blodtrykket er økt enda mer, øker persons risiko for å bli syk.

Treningen i EU-studien gjøres ved hjelp av metoden kjent som høyintensitet intervalltrening. Deltagerne kjører sju ganske harde drag à ett minutt, med et halvt minutt pause mellom dragene. Hele treningen tar 15 minutter. Så korte økter som to minutter kan faktisk være tilstrekkelig. Minst et dusin studier viser at blodsukker og insulin nivåer kan bli dramatisk forbedret i seks uker hvis du praktiserer det, ifølge Timmons. Han understreker at en slik kort økt bør kombineres med et aktivt dagligliv. Å sitte og være stille mesteparten av tiden er dårlig for alle, uavhengig av gener. Men for de som ønsker å optimalisere sin trening er det mye tid å spare.