Tv-spill bra for helsen?

 Denne japanske studien ser på om aktive tv-spill er bra for helsen.

 Hensikten med studien var å se om aktive tv-spill hvor spillet blir kontrollert gjennom aktive armbevegelser (Nintendo Wii Sports) og spill kontrollert gjennom trykkplattformer (Wii Fit Plus) gir økt energiforbruk.

Forsøkspersonene var tolv voksne menn og kvinner som utførte alle aktivitetene til Wii Sport (bowling, golf, tennis, baseball og boksing) og Wii Sport (63 aktiviteter klassifisert som yoga, styrketrening, balanse og aerobic).

Ved en spesiell målemetode hvor forskerne plasserte forsøkspersonene i et kammer som var lufttett, var de i stand til å måle hvor mye oksygen som ble brukt ved spill.  Ut fra disse målingene var de i stand til å beregne energiforbruket til forsøkspersonene.

Forskerne fant at ingen av aktivitetene som man spiller i Wii gir et aktivitetsnivå som kan man kalle anstrengende.  Av de totalt 68 aktivitetene som Wii presenterer ble 46 (67 %) klassifisert som svært lette, 22 (33 %) ble klassifisert som aktiviteter som gav moderat aktivitetsnivå.

Forskerne konkluderer med at velger du aktivitetene som ble klassifisert som moderat aktivitetsnivå kan du oppnå anbefalingene til American College of Sports Medicine og the American Heart Association, som fokuserer på 30 minutter med moderat fysisk aktivitet daglig 5 dager per uke.

Kilde: Med Sci Sports Exerc. 2010 Jun;42(6):1149-53.METs in adults while playing active video games: a metabolic chamber study.Miyachi M, Yamamoto K, Ohkawara K, Tanaka S. Health Promotion and Exercise Program, National Institute of Health and Nutrition, Shinjuku, Tokyo, Japan. miyachi@nih.go.jp