TV forkorter livet – på tross av trening

Nordmenn rapporterer om økt treningsmengde, men vekta går opp. Det betyr at fysisk aktivitet utenom trening går ned. Tilbringer du mye tid foran skjermen, økes risikoen for tidligere død – selv om du trener.

En amerikansk studie fra 2011 har sett på sammenhengen mellom tid foran skjerm og levealder. Det var 4512 deltagere i studien, i underkant av 2000 av disse var menn. Deltagerne ble fulgt fra 2003 til 2007.

Forfatterne av studien ønsket å se nærmere på sammenhengen mellom død (uansett årsak), hjerte- og karsykdom, og tid foran TV-skjermen eller andre skjermbaserte aktiviteter. Tidligere studier har også antydet at det å sitte mye i ro øker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom, til tross for at du trener.

I løpet av den tiden studien varte, døde 325 av deltagerne, og 215 opplevde å få hjerte- og karsykdom. Etter å ha justert for andre risikofaktorer, fant forskerne at de som tilbrakte mer enn fire timer per dag foran skjermen, hadde 1,5 ganger høyere risiko for død og hjerte- og karsykdom, enn de som brukte under to timer daglig foran skjermen. Da forfatterne justerte for fysisk aktivitet, fant de at dette bare hadde en liten innvirkning på utfallet.

Konklusjonen til forfatterne er at det å sitte mye i ro – i denne studien foran skjermen – øker risikoen for død og sykdom, uavhengig av hvor fysisk aktiv du er. Betennelsesforandringer og endringer i kroppens omsetning av næring (metabolisme), er trolig viktige forklaringsmodeller for dette. Tidligere studier har også konkludert med at det ikke er antallet timer nedlagt på treningssentra som er avgjørende for kroppsvekten vår, men hvor rastløse og fysisk aktive vi er ellers i døgnet. Å holde på med ting og generelt være mer aktiv kan se ut til å spille større rolle enn direkte trening.

Kilde:
Stamatakis E, Hamer M, Dunstan DW.. Screen-Based Entertainment Time, All-Cause Mortality, and Cardiovascular events. Journal of the American College of Cardiology 2011; 57: 292-99