Tro på deg selv!


Motivasjon påvirkes av hvordan vi opplever suksess og nederlag. Normalt vil gode prestasjoner ha gode effekt på selvtillit og svake prestasjoner mindre god effekt på samme område. Allikevel er det god grunn til å være mer bevisst på hvordan vi tolker og forklarer prestasjoner overfor oss selv.

Gode prestasjoner kan forklares ut fra dyktighet eller flaks. Idrettsutøvere med god selvtillit forklarer ofte gode prestasjoner ut fra at man har gjort en god jobb, at man har trent godt over lang tid og at man løste arbeidsoppgavene godt under konkurransen.

Svake prestasjoner blir forklart ved at man ikke hadde dagen, var uheldig eller manglende innsats.
Utøvere på et lavere nivå har imidlertid større tendens til å se på gode prestasjoner som flaks, at det var tilfeldig, mens svake prestasjoner blir forklart ved at de ikke var dyktige nok.

For å påvirke selvtilliten positivt, er det viktig at gode prestasjoner blir forklart ved at man gjorde en god prestasjon, at en er dyktig.
Dette er motiverende og er med på å forsterke selvtilliten.  

Om en forklarer gode prestasjoner som flaks, kan dette redusere motivasjon og selvtillit. Dette fordi en da lett kan få en oppfatning av at man ikke fortjener den positive følelsesmessige opplevelsen av å gjøre noe bra, og en tror heller ikke helt på positiv feedback fra andre i slike sammenhenger.
Det å tenke at man egentlig ikke er god nok, er ikke bra for motivasjon og selvtillit. I tillegg kan et slikt tankemønster bli en vane, noe som lett kan overføres til andre situasjoner.

Det man bør gjøre for å forsterke motivasjon og selvtillit, er å se på gode prestasjoner som en indre stabil egenskap.
Svake prestasjoner bør i større grad forklares gjennom yre ustabile faktorer, «det var en vanskelig bane å spille på, og jeg hadde i tillegg ikke helt dagen”.
I denne sammenheng kan det være nyttig å vite at spesielt kvinner har tendens til ikke å ta æren selv for gode prestasjoner.
Både som foreldre og trenere bør en være observant på slike tendenser og forsterke gode prestasjoner ut fra det en faktisk fikk til og at dette ikke bare var en tilfeldighet.

Selv om man i størst mulig grad skal ta æren for gode prestasjoner selv, og svake prestasjoner legges til ytre årsaker, skal man ikke lure seg selv.
Det er ikke sikket at årsaken til svake prestasjoner over tid kan forklares ved at man stadig har uflaks.

Årsaken også kan ligge hos deg selv, at du f. eks ikke har trent godt nok, at du tar for lett på oppgavene og at du egentlig ikke er så motivert.

Les også vår artikkel om hvordan du kan påvirke din selvtillit.