Tretthetsbrudd i ryggen

Det finnes mange grunner til langvarige ryggsmerter. En av de mer sjeldne er tretthetsbrudd, også kalt spondylolyse. Hva gjør vi med det?

7% av den voksne befolkning i den vestlige verden har eller har hatt tretthetsbrudd. Forekomsten er større i kast- og kontaktidretter med vektbærende støtaktivitet, for eksempel håndball og turn. Betydelig flere kvinner enn menn får et slikt brudd. Spondylolyse kan graderes fra 1 til 5, avhengig av hvor mye bruddet har medført av glidning mellom benkomponentene.

Smertene ved spondylolyse forverres ofte utover dagen, og kan gi strålesymptomer nedover sete og lår, som ved isjias. Røntgenbilder og eventuelt CT bekrefter diagnosen, sammen med klinisk undersøkelse.

Instruksjon i stabiliserende treningsøvelser, gjerne hos fysioterapeut, samt bevisstgjøring av kroppsholdning er essensiell behandling. Det må trenes relativt lett styrke flere ganger i uka over flere uker for optimal tilheling. Fysisk aktivitet uten ryggsmerter bør opprettholdes, men trening som gir smerter skal man holde seg unna i tilhelingstiden. Det er viktig å understreke at dette ikke er et brudd i tradisjonell forstand, som skal avlastes helt. Etter hvert som symptomene tillater større belastning, kan man gradvis introdusere mer kompliserte aktiviteter.

Referanse: bl a Bahr og Mæhlum. Idrettsskader. Gazette.