Tretthetsbrudd i foten

Når man løper treffer foten bakken ca 800 ganger per kilometer. Foten er utsatt for skader, og tretthetsbrudd er en av de mest frustrerende. Det må behandles som et brudd og har lang opptreningstid.

Et tretthetsbrudd forårsakes vanligvis av en stadig gjentakende belastning som overskrider beinets evne til å reparere seg selv, som ender med et brist eller et brudd.

Med foten menes hele fotbladet med tærne, men ikke ankelen. Foten har flere funksjoner. Den absorberer belastningen fra underlaget, bærer kroppsvekten og omsetter kraften fra lår og legg til en effektiv bevegelse. Ved løping på flatt underlag er belastningen på foten målt til ca tre ganger kroppsvekten.

Fotens funksjonelle anatomi er av stor betydning for om man pådrar seg en overbelastningsskade. Den utløsende faktoren er selve belastningen, eller overbelastningen. Overbelastningsskader er mest utbredt i forbindelse med løpetrening. Hardt underlag og bruk av sko som ikke har god nok støtdemping kan være medvirkende årsaker. Disponerende årsaker er hulfot og overpronasjon.

Tretthetsbrudd kalles også stressfraktur og er en alvorlig skade som opptrer akutt, men som skyldes belastning over tid. Tretthetsbrudd er et brudd, og de knoklene som oftest blir rammet er tærne og fotroten, ikke hælbenet som er et mye mer kompakt ben enn de andre knoklene i foten. Tretthetsbrudd kan være en smertefull tilstand, men er ofte en helt smertefri tilstand når man ikke bruker foten. Det er vanskelig å beskrive smerten, men den kan oppleves som noe diffus og kan være verst på et spesielt punkt. Man kan også se eventuelt kjenne en liten hevelse i området der bruddet er lokalisert.

Oppsøk en fagperson når smerten kommer akutt og vender tilbake ved belastning. Behandling av tretthetsbrudd er avlastning og ro, ofte med krykker i fire til åtte uker. I hele denne perioden kan man med fordel drive alternativ trening. Også i forhold til forebygging av tretthetsbrudd er det er viktig å foreta en analyse av løpssteget for å vurdere om man har et overpronasjonsproblem og om joggeskoene passer løpssteg og føtter. Fotseng eller innleggssåle kan være aktuelt i noen tilfeller.

De aller fleste tilheler brudd med avlastning, vanlig tidsperspektiv er 4-6 uker. Man bør bruke krykke den første tiden. De samme prinsippene for avlastning gjelder for andre lokalisasjoner av bruddet. Bare unntaksvis vil det være aktuelt å operere.

Å belaste beinet for tidlig øker risikoen for tilbakefall og kan føre til lengre skadeavbrekk. Å gipse bruddene kan noen ganger hjelpe, hvis tilhelingen av bruddet har vært dårlig. Etter hvert som tilstanden bedrer seg, kan man langsomt og forsiktig øke belastningen på bruddstedet. Dersom det oppstår smerter er det et tegn på for rask økning i belastningen. Opptreningen skal foregå uten smerter, og det er derfor viktig å ha en kompetent fysioterapeut eller idrettslege å diskutere belastning med i hele opptreningsløpet.

Referanser
Rosenborgklinikken Fysioterapi
Wikipedia
Løplabbet