Trenings- og matvaner hos jenter som har hatt spiseforstyrrelser

Hvilket forhold har jenter som er blitt friske av Anorexia Nervosa til trening og mat sammenlignet med jenter som ikke har hatt sykdommen?

Forskning viser at jenter som har blitt friske fra Anorexia Nervosa (AN) ser ut til å ha en lavere body mass indeks (BMI) enn jenter ellers.  Hvorfor det er slik og hvilke forhold de har til mat, trening og deres motivasjon til trening er ukjent.

Denne studien sammenlignet en gruppe med 15 jenter som tidligere hadde hatt AN med 22 jenter som ikke hadde hatt denne spiseforstyrrelsen for å finne forskjeller i syn på mat, kosthold, trening og motivasjon til trening.
Resultatene viste at gjennomsnittlig BMI var lavest hos jenter som tidligere har hatt AN sammenlignet med kontrollgruppen.  Også når det gjelder valg av sunn mat, hadde tidligere AN jenter et sunnere kosthold sammenlignet med kontrollgruppen.

Sykelig oppførsel som kjennetegner AN kan gi en ekstrem opptatthet av sunn mat og trening for å opprettholde en lavere BMI hos de som er blitt friske av spiseforstyrrelser.

Kilde: Int J Eat Disord. 2011 May;44(4):376-82. doi: 10.1002/eat.20865. Epub 2010 Nov 5.Diet and physical activity in women recovered from anorexia nervosa: A pilot study.
Dellava JE, Hamer RM, Kanodia A, Reyes-Rodríguez ML, Bulik CM.Department of Psychiatry, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina; Department of Psychiatry, Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia. jdellava@vcu.edu.