Trening ved kneplager

Den vanligste kneplagen for tenåringer og yngre voksne er fremre knesmerter, såkalte patellofemorale smerter. Det er vel kjent at disse skal behandles med opptrening. Nå er det gjennomført en ny studie i Trondheim som viser at det er en sammenheng mellom dosering på opptrening og effekten på smertene.

Patellofemoralt smertesyndrom er en samlebetegnelse for flere lidelser som fører til smerter foran i kneet. Patella betyr kneskål, og femur betyr lårbein. Patellofemoralt smertesyndrom omfatter sykdom eller skade i forbindelsen mellom kneskålen og lårbeinet.

Det kan være mange årsaker til at noen får disse plagene. De vanligste er skjev belastning av kneet på grunn av kalvbeinthet, hjulbeinthet eller medfødt skjevhet i ankelleddet. Det kan gi en tendens til at kneskålen kommer ut av sin optimale stilling. Dette kan over tid gi slitasje av brusken på baksiden av kneskålen (chondromalacia patellae).

Det kan være flere relevante tiltak, men den viktigste er systematisk opptrening. I Trondheimsstudien ble til sammen over 40 knepasienter fordelt i to grupper, der alle fikk 3 behandlinger per uke i 12 uker. Men innholdet var ulikt i de to gruppene; den ene gruppa trente ca en time med sykkel og lette øvelser for lårmuskulaturen med medisinsk treningsterapi, 3 x30 repetisjoner. Den andre gruppa trente bare ca 20 minutter, med de samme øvelsene, men 2×10 repetisjoner.

Høydosegruppa fikk signifikant reduksjon i smerte og forbedret funksjon, sammenlignet med den gruppa som trente med færre repetisjoner.

Forfatterne skriver at hypotesen om hvilke mekanismer som kan forklare forskjellen kan ligge i sirkulasjon, og ikke ren styrke. I tillegg tror de at veiledet trening av fysioterapeut også kan ha bidratt til at pasientene torde å begynne lett trening igjen, siden mange etter lang tids smerteplager var blitt redde for smertene.

Resultater for hvordan det går med pasientene ett år etter intervensjonen er enn å ikke publisert.

Ref: Østerås B, Østerås H, Torstensen TA og Vasseljen O. The dose-dependent efficacy of graded exercise therapy in patients with patellofemoral pain syndrome. A randomized controlled trial.