Trening reduserer faren for utvikling av gallestein

Engelske forskere har funnet ut at trening reduserer sjansene for å utvikle gallestein.

Gallestein er en vanlig tilstand, men bare 30 % av tilfellene har symptomer og komplikasjoner.
Denne studien ble gjennomført ved University of East Anglia.  Undersøkelsen hadde 25 000 menn og kvinner som forsøkspersoner og fant ut at de som var mest aktive reduserte sjansene for komplikasjoner med 70 %.

En årsak til denne reduksjonen kan være redusert kolesterolnivå i gallen.  De mener at trening øker nivået av den ”gode” kolesterolen og hjelper til med økt bevegelse gjennom magen som bidrar til en lavere risiko.

De som deltok i studien ble delt inn i fire grupper avhengig etter hvor mye de trenet. Forskerne fant at de som utførte moderate mengder trening hadde lavere risiko for smertelige symptomer fra gallstein enn de som var mest inaktive.
Undersøkelsen viste også at ved å drikke små mengde med alkohol vil være med på å redusere sjansene til å utvikle gallestein.

Ved å drikke to enheter alkohol for dag kan du reduserer sjansene for å utvikle gallestein med en tredel.

Exercise cuts risk of developing painful gallstones
BBC News 8.februar 2010