Trening for personer med Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en progredierende sykdom med nedbrytning av deler av nervesystemet. Den krever livslang medisinsk behandling og oppfølging. Fysisk trening er en viktig del av behandlingen.

 

Det er kommet nye europeiske retningslinjer for behandling av Parkinsons sykdom, basert på de senere års internasjonal forskning innen dette fagområdet. Media interesserer seg også i større grad for Parkinsons sykdom, siden forekomsten er så stor og sykdommen ikke mulig å forebygge.

Målgruppen for retningslinjene er pasientene selv, eventuelle interesserte i nettverket til pasientene, fysioterapeuter og andre i helsevesenet. Svært mange med Parkinsons sykdom driver utstrakt egentrening og de forventer større allmenn kunnskap om de grunnleggende treningsprinsippene. Det er viktig å kjenne til at det er store individuelle variasjoner i sykdomsbildet.

Det er anbefalt at pasienter med Parkinson så tidlig som mulig henvises til fysioterapeut i kommunehelsetjenesten. Kommunen er ansvarlig for å tilby denne tjenesten.

Treningen bør inneholde elementer fra følgende kvaliteter:

–          Muskelstyrke. Men doseringen er ofte knyttet til moderat belastning med mange repetisjoner, siden det er så viktig å utføre øvelsene teknisk riktig. Dermed er det ofte riktigere å si at det skal trener muskulær utholdenhet eller på en bestemt funksjon (for eksempel knebøy).

–          Utholdenhet. Her kan treningsformer være det pasientene liker best, dels avhengig av årstid. 2-3 ganger per uke, minst 15 minutter per gang, moderat intensitet.

–          Koordinasjon. Trening på spesifikke oppgaver, som gjerne kan være knyttet til bevegelser som skal utføres i hverdagslivet.

–          Bevegelighet. Moderat intensitet, øvelser må tilpasses den enkeltes behov.

–          Forflytning. Dersom det er utfordringer i dagliglivet knyttet til forflytning trenes spesifikt på dette.

–          Balanse. Dette er for så vidt en del av koordinasjon, og treningen kan kombineres med dette. Utgangsstilling/startstilling bør fortrinnsvis være vektbærende, det vil si stående.

–          Gangfunksjon. Knyttet til forflytning, balanse og koordinasjon.

Det er viktig at pasientene selv lærer å mestre sykdommen på best mulig måte med tanke på fysisk aktivitet og trening.

Det anbefales å trene store muskelgrupper fremfør små, samt øvelser hvor man jobber over flere ledd.

Total treningstid bør være 30-60 minutter 3 ganger per uke, i tillegg til eventuell egentrening etter individuelle behov.

 

 

Referanser:

Samyra HJ Keus, Radbound University medical center, Nijmegen, Nederland