Trening på jobben

Ny studie viser stor helsegevinst dersom de ansatte for tilrettelagt trening gjennom jobben.

Studien hadde til hensikt å måle effekten av et treningsopplegg tilrettelagt av arbeidsgiver.
Resultatene fra denne studien baserer seg på tilbakemeldinger fra 3737 arbeidstakere i en stor bedrift. 

Studien pågikk i perioden 2007- 2009.  Av alle deltakerne var det prosentvis flere kvinnelige deltakere enn menn.

Målingene viste at undervektige fikk lavere blodtrykk og lavere fettinnhold i blodet.

Hos overvektige arbeidstakere viste tilbakemeldingene bedre mental helse og forbedret kosthold.  For dem som fikk redusert BMI viste resultatene at forsøkspersonene la om kostholdet slik at fettinntaket ble lavere.

Utholdenhetsøktene bidrog til å gi en beroligende effekt, økt velvære, bedre evne til å takle stress og mere psykisk energi.

Kilde: J Occup Environ Med. 2011 Jul;53(7):782-7.Effectiveness of a workplace wellness program for maintaining health and promoting healthy behaviors.Merrill RM, Aldana SG, Garrett J, Ross C.Source Department of Health Science, College of Life Sciences, Brigham Young University, Provo, Utah 84602, USA. Ray_Merrill@byu.edu