Trening på fallteknikk kan spare gamle hofter

Trening i kampsport kan være med på redusere risikoen for brudd i hofta hos eldre ved fall.

Forskere i Nederland så på fordelene ved å trene fallteknikk på friske personer.

Metode

Det ble brukt 6 friske personer i treningsforsøket siden det var for stor risiko forbundet med å bruke eldre eller personer med osteoporose (beinskjørhet). Forsøkspersonene i denne studien var i alderen 23-44 år, med vekt fra 57-85 kg og høyde fra 174-186 cm.

Under forsøkene ble det trent diverse fallteknikker samt at kreftene ble målt i hoftepartiet i det personen traff bakken.

Resultat

Basert på resultatene som ble funnet i treningsforsøkene mener forskerne at falltrening vil være relativt sikkert for eldre personer og personer med beinskjørhet. Forutsetningen for at dette skal være sikkert er flere. De må ha på seg hoftebeskyttelse, falltreningen må skje på tjukke madrasser og at man må unngå falltrening framover fra en stående posisjon.

Konklusjon

De som var med på treningsforsøket ble lært å gjøre fallet til en rullende bevegelse ved å bøye og vri overkropp og nakke. Disse bevegelsene kan også eldre mennesker lære seg.  Siden fallteknikker fra kampsport viser seg å redusere kraftbelastningen i hofta ved fall og kan bli lært av eldre mennesker vil slik falltrening sannsynligvis være med på redusere hoftebeinsbrudd hos eldre konkluderer forskerne.

Kilde: Health Day.com : http://www.healthday.com/Article.asp?AID=638342 Artikkel ble publisert BMC Research Notes :http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1756-0500-3-111.pdf