Trening og sex

Spiller trening og fysisk form noe rolle for sexprestasjoner og ditt sexbehov?

 Fysiske og psykologiske fordeler av trening er godt dokumentert i tidligere forskning.  Empirisk forskning viser at regelmessig trening virker som en forebygger mot kroniske lidelser som hjerte-karsykdommer.  Trening er også viktig for å  forebygge benskjørhet (osteoporose) og sarcopenia (tap av muskelmasse )på grunn av alder.  Like viktig gir daglig fysisk aktivitet en viktig preventiv effekt på to metabolske sykdommer; overvekt og diabetes.  Trening gir også økt selvfølelse og selvbilde.

Sammenhengen mellom en aktiv livsstil og redusert risiko for kroniske lidelser er godt kjent, men noen mener at trening kan forbedre seksuelle prestasjoner og seksuell nytelse (Krucoff og Krucoff, 2000, Stanten og Yeager, 2003).  En studie av Frauman (1982) fant at jo flere timer man brukte på trening var assosiert med større frekvens av seksuell atferd og ønske om seksuell aktivitet blant studenter.  Fysisk utholdenhet, muskeldefinisjon, fasong på kroppen  er med på å forbedre den seksuelle funksjonsevnen (Krcoff og Krucoff, 2003).Trening aktiverer det sympatiske  nervesystemet som stimulerer til økt blodtilstrømming til kjønnsorganene (Stanten og Yeager, 2003).   Forskning viser at til og med litt trening hjelper på humøret og hjelper å holde ”utstyret” i god stand.  I følge litteraturen vil aktive menn som trener med et tilsvarende energiforbruk på minst 200 kalorier per dag, ha en lavere risiko for å få problemer med potensen (Stanten og Yeager, 2003).

Forskningen indikerer at trening kan øke den seksuelle lysten, seksuelle aktiviteten og seksuelle nytelsen.  Resultater av en studie viste at kvinner responderer mer seksuelt etter 20 minutter med hard aktivitet (Stanten og Yeager, 2003).  I blant menn gir kort intensiv trening økt testosteronnivå, noe som kan stimulere til økt seksuell  lyst og interesse. Motsatt kan for mye trening gi redusert testosteronnivå og andre mannlige hormoner, som igjen kan redusere den seksuelle drivkraften(Krucff og Krucoff, 2000).  Libido hos menn er avhengig av både testosteronnivå og psykologiske faktorer (Weiss, 1997).

En studie gjennomført av Bacon, Mittelman og Kawachi i 2003 blant 31 742 menn (alder 50-90) viste at menn over 50 år som var fysisk aktive hadde 30 % lavere risiko for å få potensproblemer sammenlignet med innaktive menn.

En undersøkelse fra Universitetet ved Harvard hvor 160 mannlige og kvinnelige svømmere var forsøkspersoner (alder 40-60 år) viste en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og frekvens og nytelse ved samleie.  Resultatene fastslo at svømmere i 60 årene hadde et like aktivt sexliv sammenlignet med 40 år gamle mennesker i den generelle befolkningen.

Bortz og Wallace (1999) fant i sin undersøkelse at seksuell aktivitet og nytelse hadde sammenheng med hvor god form kvinner og menn er i. Forskerne av denne undersøkelsen konkluderte med at regelmessig  trening kombinert med regelmessig seksuell aktivitet kan være viktige element for en god alderdom.

Det er stor interesse rundt sammenhengen mellom trening og ulike fysiske aspekter omkring menneskelig funksjonsevne.  Trening forbedrer helsen og velvære, begge faktorer som kan øke seksualiteten.  Det finnes lite forskning som ser på individuelle dimensjoner på seksualitet.  

En studie av Penhollow og Yoyung (2005) så på sammenhenger mellom treningsfrekvens, hvor god form de var, seksuelle behov og seksuelle prestasjoner.  Spørreskjema ble benyttet i undersøkelsen.

De fant at hos menn var det stor sammenheng mellom hvor god form de var og deres seksuelle prestasjoner og seksuelle behov. Det ble ikke funnet sammenheng med hvor ofte de trente og seksuelle prestasjoner. Over 90 % av mennene i undersøkelsen som oppgav at deres fysiske form var over gjennomsnittet, mente også at deres seksuelle prestasjoner og seksuelle behov var over gjennomsnittet. Av de menn som trente 6 eller 7 ganger per uke rapporterte at deres seksuelle behov var over gjennomsnittet eller mye over gjennomsnittet.

Hos kvinnene gav selvrapportert god fysisk form økt sexbehov.  Det ble ikke funnet noe sammenheng mellom fysisk form og seksuelle prestasjoner. Heller ikke treningsfrekvens hadde noen påvirkning på kvinners sexbehov eller seksuelle prestasjoner. 71 % av kvinnene i undersøkelsen som rapporterte om en fysisk form over gjennomsnittet, oppgav et sexbehov over gjennomsnittet.

Treningsfrekvens og en veltrent kropp gjør at man blir mer attraktive og øker energinivået, noe som gjør at mennesker føler seg bedre.  De som trener føler en større velvære og får et positivt selvbilde.  De som føler seg vel kan oppfatte seg selv som mer seksuelt attraktive og kan derfor prestere bedre seksuelt.  De som trener er ofte sunnere, og kanskje sunnere mennesker er mer villig og i stand til å ha sex?

Fra ungdom til voksen alder, kan sex være nøkkelen for livskvalitet for mange. Forskning indikerer en reduksjon i seksuell prestasjon og nytelse med økt alder.  Trening kan derfor være en måte å hindre dette på.  Det må forskes mer på sammenhenger mellom psykologi, fysiologi, trening og seksualitet.

Mer om trening og sex kan du lese her:

Sex, menn og idrettslig prestasjonsevne

Trening hjelper å få den opp

Kilde: “Sexual Desirability and Sexual Performance: Does Exercise and Fitness Really Matters?” Penhollow, T.M. og Young, M.  University of Arkansas, program of Health Science.