Trening mot nakkesmerter bør være spesifikk

En studie som sammenlignet to typer trening hos personer med muskelsmerter i nakken viste at spesifikke øvelser har bedre effekt på smertereduksjon enn generelle treningsøvelser.

Forekomsten av smerter i nakkemuskulatur er rapportert økende i den industrialiserte del av verden. Det antas at noe av årsaken til den økte smerten er assosiert med monotont arbeid som for eksempel sittende foran datamaskin store deler av en arbeidsdag. Fysisk aktivitet er generelt anbefalt som behandling, men det er uklart hvilken type trening som kan gi best effekt.

I denne studien fra Danmark er spesifikk trening for nakkemuskulaturen sammenlignet med generelle treningsøvelser som ikke bare involverer de smertefulle nakkemusklene. 48 damer fra 7 ulike arbeidsplasser med mye monotone arbeidsoppgaver ble involvert i studien. En tredjedel skulle trene spesifikke nakkeøvelser med den symptomgivende nakkemuskulaturen, en tredjedel skulle trene generell «fitnesstrening» med mye sykling, og en tredjedel var passiv kontrollgruppe.

Resultatene viste betydelig større smertereduksjon hos de som trente lokale og spesifikke nakkeøvelser. Forfatterne konkluderer entydig med at for personer med muskelsmerter i nakken har treningsterapi en plass i behandlingen, og at valgte treningsøvelser bør inkludere spesifikke øvelser for nakken. De kan imidlertid ikke si mer om hvilke øvelser som bør velges foran andre i nakkeområdet, men at bare utholdenhetstrening som sykkel og gange/løping ikke er tilstrekkelig.

En svakhet med studien er at det ikke er angitt nøyaktig hvilken dose de ulike gruppene trente, og heller ikke hvilke andre tiltak (for eksempel ergonomi eller tøyning utenom treningene) som eventuelt ble iverksatt.

Referanse:
Andersen LL, Kjaer M, Sogaard K, Hansen L, Kryger AI, Sjogaard G. Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis and Rheumatism 2008 Jan 15;59(1):84-91.