Trening mot kronisk nakkesmerte og hodepine?

Svært mange nordmenn er i perioder plaget med diffuse nakkesmerter og/eller hodepine. Det finnes et utall råd mot dette. En ny studie fra Finland har sett på effekten av langvarig trening.

Den optimale behandlingen av hodepine og langvarige plager i nakken er avhengig av årsaken til plagene. Det kan derfor ikke skisseres et generelt behandlingskonsept mot dette. Det er likevel viktig å vite om og eventuelt hvordan fysisk aktivitet og trening kan påvirke nakkesmerter og spenningshodepine. Uansett kan det kombineres med andre tiltak. De aller fleste medisiner har uheldige bivirkninger, så det er et generelt mål å redusere eller unngå bruk av medikamenter.

En forskergruppe i Finland sammenlignet effekten av tre 12-måneders treningsprogram sin effekt på hodepine og smerte i nakke hos pasienter med kroniske smerter.

Totalt deltok 180 personer, fordelt i tre grupper. En gruppe trente styrke og bevegelighetstrening. En annen gruppe trente utholdenhet og bevegelighetstrening. I tillegg var det en kontrollgruppe som bare drev med bevegelighetstrening. Etter 12 måneder fikk styrkegruppen redusert smertebildet sitt med 69%, mens utholdenhetsgruppen reduserte smertene med 57%. Kontrollgruppen reduserte smertene med 37%. Ved en dose-analyse (statistisk metode som ser på effekten av dose-respons) viser at styrkegruppen fikk redusert smertene med 58% mens utholdenhetsgruppen reduserte med 70%, mot 21% i kontrollgruppen.

Alle gruppene reduserte smertebildet sitt sammenlignet med utgangspunktet, men det er viktig å supplere bevegelighet med styrke- og/eller utholdenhetstrening. Forfatterne foreslår å fokusere på hvilken type trening den enkelte person lilker best, for å grie å holde stor nok treningsdose oppe over lang tid. 

Referanse:

Ylinen J, Nikander R, Nykänen M, Kautiainen H, Häkkinen A. Effect of neck exercises on cervicogenic headache: a randomized controlled trial. J Rehabil Med. 2010 Apr;42(4):344-9.