Trening kan hjelpe deg å kutte ut røyken.

Trening gjør at fokus på røyking blir mindre forteller en studie fra Universitetet i Exter.

Trening kan minske røykesuget og gjøre at røykere bruker lenger tid før de blir oppmerksomme på bilder relatert til røyking viser forskning publisert i tidsskriftet Addiction.

De studerete 20 personer som var moderate tunge røykere som hadde avstått fra sigaretter 15 timer før forsøket startet.  I løpet av to besøk hos ett laboratorium ble deltakerne vist røykerelaterte og nøytrale bilder. Etterpå fikk forsøkspersonene bruke 15 minutter i ro på en stol eller 15 minutter trening på en ergometersykkel med moderat intensitet.

Etterpå ble de vist bildene igjen.

Når forsøkspersonene ble vist bildene, brukte forskerne den nyeste øyesøketeknologi til å måle og ta opp øyebevegelsene.  Denne målemetoden gjorde dem i stand til å ikke bare måle lengden forsøkspersonene så på røykerelaterte bilder, men også hvor hurtig bilder av sigaretter var med på å fange deres oppmerksomhet sammenlignet med bilder som ikke har noe med røyking å gjøre.

Studien viste en 11 % forskjell mellom tiden deltakterne brukte på å fange oppmerksomheten på røykerelaterte bilder etter trening, sammenlignet med dem ikke trenet (som satt på en stol).  Altså brukte forsøkspersonene som trenet, lenger tid før de ble oppmerskomme på bilder relatert til røyking.  Derfor konkluderte forskerne med at trening reduserer påvirkningskraften til røykerelatertebilder.

Andre studier har konkludert med at enkle økter med lett til moderat trening, for eksempel 5 til 15 minutter jogging kan redusere røykesuget og positive reaksjoner til stikkord om røyking. Øyeregistreringsteknikken brukt i denne undersøkelsen underbygger disse resultatene og sier at trening kan redusere interessen og framspring for røyking slik som stikkord om røyking kan gi.  Slik påvirkning får alle røykere utenfor ett laboratorium i form av reklame og lignende, noe som medfører at de som ønsker å slutte å røyke ofte begynner igjen.

Forskeren som ledet denne undersøkelesen, Kate Janse Van Rensburg sier: “ Vi vet at røyke-relaterte bilder kan være kraftfulle triggere for røykere som vil slutte.  Selv om reklame er forbudt i Norge blir røykere fortsatt påminnet om røyking via filmer på tv, ulike fotografier og andre personer.  Da vet vi at det blir vanskelig for dem å slutte”.

”På grunn av det er det veldig spennende å se at en kort treningsøkt kan redusere denne påvirkningen fra slike bilder.  Det er ikke funnet ut om hardere eller mer langvarig trening har større effekt.  Denne studien er med på å bevise at trening kan være til stor hjelp for mennesker som prøver å slutte å røyke”.