Trening gjør hjernen friskere

En sammenfatning av forskningen gjennomført de siste 40 årene viser at trening har en svært positiv effekt på kognitive funksjoner i hjernen.

Dette melder Alzheimers Weekly.

Trening kan være med på å redusere alderens påvirkning på hjernen og holde vedlikeholde de kognitive funksjonene og forebygge symptom på demens.

Det finnes ulike oppfatninger om hvilke fordeler hjernen har av trening og fysisk aktivitet. Men vår sammenfatning av de 40 siste års forskning på området gir bevis for at trening har en positiv påvirkning på hjernens kognitive funksjoner hos både mennesker og dyr.  Dette melder forskere fra Universitetet ved Illinois.

De samme forskerne mener at spesielt utholdenhetstrening kan redusere risikoen for å utvikle noen uønskede aldersrelaterte endringer i hjernen.  I tillegg vil trening gjøre at hjernen blir mer ”fleksibel”.  Med dette menes at dersom noen funksjoner i hjernen blir svekket, vil andre områder i hjernen kunne ta over disse funksjonene.

I noen av studiene som ble gjennomgått viste forskningen at for kvinner og menn over 65 som trente tre ganger per uke med en varighet på minst 15 til 35 minutter, hadde mindre risiko for å utvikle Alzheimers.  Dette selv om de var genetisk disponert for sykdommen.

En studie som sammenlignet pensjonister som trente vs.ikke trente viste at de aktive hadde høyre blodgjennomstrømming i hjernen og bedre prestasjoner på kognitive tester.

Kilde: http://www.alzheimersweekly.com/content/exercise-smartens-aging-brain