Trening gir økt velvære

Denne studien undersøkte sammenhengen mellom trening og følelse av velvære.

Hensikten med studien var å finne sammenheng mellom trening og følelse av velvære hos pensjonister.

Forsøkspersonene fikk utdelt spørreskjema.  352 taiwanske pensjonister gjennomførte spørreundersøkelsen.
Svarene fra undersøkelsen viste at taiwanske pensjonister deltok i et variert utvalg av aktiviteter som lett trening i form av gåturer til mer intensiv trening som tennis og aerobic.  Svarene viste også at treningsfrekvensen var høy.

Hele 87, 2 % av forsøkspersonene svarte at de opplevde velvære som et resultat av treningen og at det var en sterk sammenheng mellom hvor ofte hver enkelt trente og velvære.

Men det var en negativ sammenheng mellom hard trening og velvære.  Jo hardere treningen var, jo mindre velvære ble rapportert.

Ut fra disse resultatene anbefaler forskerne at eldre bør trene ofte med en intensitet fra lav til moderat dersom målet er å oppleve psykologisk velvære av treningen.

Kilde: Aging Ment Health. 2011 Jan 1:1-9.The relationship between exercise participation and well-being of the retired elderly. Lee YJ, Hung WL. Source Graduate School of Earth Science, Chinese Culture University, Taipei, Taiwan, R.O.C.