Trening gir mindre risiko for nakke- og ryggplager

Ny norsk undersøkelse viser at de som trener har mindre risiko for å utvikle kroniske nakke- og ryggplager. 

Kroniske muskel- og skjelettplager er en stor sosioøkonomisk utfordring. Det søkes derfor etter metoder som gir dokumenterte effekter som kan redusere disse plagene.

Forskerne ville med denne studien undersøke sammenhengen mellom trening, body mass indeks (BMI), og risiko for utvikling av smerter i ryggens nedre del og nakke/skuldre.

Studien hentet data fra 30 000 kvinner og menn fra Nord- Trøndelag .  Disse forsøkspersonene rapportert i perioden 1984- 1986 ingen smerter eller plager.

I en oppfølgingsstudie i perioden 1995-1997 ble det samme utvalget brukt til å se på forekomst av kroniske muskel- og skjelettplager.

Resultatene viste at både hos menn og kvinner gav trening en reduksjon i risiko for utvikling av kroniske nakke-/skuldersmerter og smerte i korsrygg.

Overvektige menn og kvinner hadde ca. 20 % større risiko for utvikling av kroniske smerter både i ryggens nedre del og nakke/skuldre.

Trening i en time eller flere per uke kompenserte til en viss grad den negative effekten overvekt har på risiko for utvikling av kroniske smerter.

Forskerne konkluderte med at inaktivitet og overvekt kan gi økt risiko for kroniske smerte i korsrygg og nakke/skuldre.

Kilde: Am J Epidemiol. 2011 Jun 1 Physical Exercise, Body Mass Index, and Risk of Chronic Pain in the Low Back and Neck/Shoulders: Longitudinal Data From the Nord-Trondelag Health Study. Nilsen TI, Holtermann A, Mork PJ.