Trening forlenger livet

En sigarett forkorter livet med ca 8 minutter. Regelmessig trening gjennom hele livet kan øke livslengden med 9 år.

En oversiktsstudie fra universitetet i Jerusalem har sett på trening og livslengde. Studier viser at trening forlenger livet, selv for de eldre.

Hvor mye ville gi for å kunne leve lenger? Jakten på evig ungdom har vært en inspirasjon for mange, fra forskere til plastiske kirurger som alltid er å finne opp en ny behandling for å stoppe aldring, til litteratur og filmer som har fortalt oss historier hvor krigere aldri dør og vampyrer leve i århundrer. Men svaret kan være enklere enn vi tror: trening!

Dette er en av fordelene med å trene som sjelden snakkes om. Så langt har de fleste studier konsentrert seg om å analysere dens effekter på middelaldrende voksne. Og dessverre fikk mange eldre ideen om at aktivitet ikke lenger var egnet for dem – derfor ville de heller finne en magisk eliksir for å fortsette å nyte en god livskvalitet. En fersk vitenskapelig studie, derimot, indikerer at aktivitet i voksen alder kan forlenge år av livet.

En av studiene fant at mens 27% av stillesittende hadde dødd i en alder av 78, hadde kun 15% av fysisk aktive seniorer dødd. Det indikerte at de som utøvde var 12% mindre sannsynlighet for å dø mellom 70 og 78 år. Og jo flere eldre mennesker ble, jo mer betydningsfull var forskjellen. De aktive seniorene hadde 15%  mindre sannsynlighet for å dø mellom 78 og 85 år enn stillesittende seniorer, og 17% mindre sannsynlighet for å dø mellom 85 og 88 år. Men funnene stopper ikke der. I løpet av den tiden studien pågikk, holdt den aktive gruppa også seg mer fysisk selvstendig enn den stillesittende gruppen. Den stillesittende gruppen hadde mer problemer med å gjøre dagligdagse oppgaver uten hjelp fra andre, for eksempel påkledning, dusjing eller spise alene.. Den aktive gruppen selv mente at egen helse var bedre, mens den stillesittende gruppen ikke var like positive når vi snakker om hvordan de følte seg.

Selvfølgelig handler ikke det å leve et sunt langt liv ikke bare om trening, men også andre faktorer som god ernæring, en sunn ungdom og gode levekår. Men forskerne kan bekrefte at trening spiller en beskyttende rolle mot fysisk nedbryting.

I studien fant forskerne at fordelene ved trening ikke bare var betydelig for de som trener hele livet, men også de som begynte å trene etter fylte 70 år. Det er aldri for sent å begynne!