Trening er effektivt mot søvnapnesyndrom

Trening gir bedre søvnkvalitet uten å gå ned i vekt.

Hva er søvnapnesyndrom?
Wikipedia skriver: «Obstruktivt søvnapnésyndrom (OSAS) er et medisinsk faguttrykk for en sykdom som dreier seg om gjentatte pustepauser på minst ti sekunder på grunn av tetting (obstruksjon) av de øvre luftveier. Dette fører blant annet til redusert oksygenmetning i blodet. I de alvorligste tilfellene har pasienten obstruktive apnéer flere hundre ganger hver eneste natt. De vanligste symptomene ved obstruktivt søvnapné-syndrom (forkortet OSAS) er unormal tretthet eller søvnighet om dagen på grunn av den dårlige søvnkvaliteten. Ofte er pasienten sliten når han eller hun våkner om morgenen. Ofte har man morgenhodepine og føler seg omtåket ved oppvåkningen. Følelse av mangel på energi er vanlig.
For å stille diagnosen må man fylle kriteriene A+C eller B+C:

  •    Kriterium A er abnorm søvnighet.
  •    Kriterium B er to eller flere symptomer av gisping etter luft, gjentatte oppvåkninger, slitenhet om morgenen, økt tretthet på dagtid, redusert konsentrasjonsevne.
  •     Kriterium C er minst fem pustepauser, eller nesten pustepauser, pr. søvntime. (http://no.wikipedia.org/wiki/Obstruktivt_s%C3%B8vnapnesyndrom)

Studien
Studiens hensikt var å evaluere effekten 12 uker trening på reduksjon av OSAS.  I tillegg ble det målt søvnkvalitet og mulige mekanismer som gjør at trening kan redusere OSAS.

Metode
Forsøkspersonene var 43 overvektige voksne i alderen 18 til 55 år med moderat til stor grad av OSAS.
De ble delt inn i to grupper.  En gruppe trente 4 timer per uke i 12 uker meg gjennomførte 150 minutter med moderat utholdenhetstrening per uke og trente med vekter 2 ganger per uke.

Den andre gruppa, kontrollgruppa, gjennomførte streching/bevegelighetstrening to ganger per uke.

Grad av OSAS ble målt ved at alle forsøkspersonene overnattet en natt i et laboratorium. Forskerne observerte søvnkvalitet, antall bevegelser under søvn denne natten.  I tillegg svarte alle forsøkspersonene på et spørreskjema (Pittsburgh Sleep Quality Index).

Resultat
Resultatene viste at treningsgruppen fikk en reduksjon av apnø sammenlignet med streching-gruppen.  Denne reduksjonen ble oppnådd uten reduksjon i kroppsvekt.

Det ble også målt reduksjon i antall bevegelser under søvn (urolig søvn) og dermed bedre søvnkvalitet for gruppen som trente sammenlignet med streching-gruppa.

Konklusjon
Trening hadde en moderat effekt på behandling og reduksjon av apne hos moderat til kraftig overvektige voksne.  Derfor mener forskerne at trening kan være fordelaktig for behandling av OSAS også uten vektreduksjon.

Kilde: Sleep. 2011 Dec 1;34(12):1631-40. The effect of exercise training on obstructive sleep apnea and sleep quality: a randomized controlled trial. Kline CE, Crowley EP, Ewing GB, Burch JB, Blair SN, Durstine JL, Davis JM, Youngstedt SD.