Trening eller lage mat?

Voksne amerikanere som lager sin egen middag fra grunn av og trener samme dag velger å bruke mer tid på en av aktivitetene fremfor en annen. 

Forskningen viser at en økning på 10 minutt ved kjøkkenbenken gav en tilsvarende reduksjon av i treningstid samme dag.

Funnene gjelder både for gifte, single og voksne med og uten barn. Forskerne har analysert data fra over 112 000 amerikanske voksne som rapporterte sine aktiviteter de siste 24 timene.  Av disse rapporterte 16 % av mennene og 12 % av kvinnene at de hadde trent siste døgnet.  Menn brukte gjennomsnittlig 17 minutter på matlagingen, mens kvinnene brukte gjennomsnittlig 44 minutter.

Gjennomsnittlig tid brukt på trening for hele utvalget, inkludert den gruppen som ikke trente, var 19 minutter for menn og 9 minutter for kvinner.
Dette viser at den gjennomsnittlige forsøkspersonen, menn og kvinner, brukte mindre enn en time på både trening og matlaging per dag.

Når forskerne satt denne informasjonen inn i statistiske modeller var de i stand til å se om disse to “sunne” aktivitetene var i konflikt med hverandre.

Resultat
Både hos menn og kvinner viste analysene at ved en økning i tidsbruken på kjøkkenet, ble tid brukt til trening redusert.  Funnene her viser at en atferd erstatter en annen.  Disse funnene viser at når det utarbeides anbefalinger fysisk aktivitet per dag, må det tas hensyn til at en aktivitet kan påvirke en annen.

Data fra denne undersøkelsen baserer seg på et utvalg av 112 037 voksne amerikanere (the American Time Use Survey) som har svart på spørreskjema om deres tidsbruk i perioden 2003 til 2010.

Det viktigeste funnet i denne studien er at matlaging og trening ikke utfyller hverandre, men heller stjeler tid fra hverandre.  Denne sammenhengen gjaldt for både single og gifte menn og kvinner, uansett om de hadde barn eller ikke.

Lik oss på Facebook: trykk her.

Kilde: Division of Epidemiology in Ohio State’s College of Public Health, Ohio State’s Department of Sociology og Ohio State’s Comprehensive Cancer Center, Lindsey Asti, Sadie Palmisano og Dmitry Tumin