Trening effektiv behandling mot utbrenthet

Ny studie viser at utholdenhetstrening gir en positiv effekt for personer som er utbrent.

Yrkesmessig utbrenthet kan gi mange negative effekter på helsen.  Ulike strategier for stressmestring har vist seg å gi en gunstig effekt på velvære for personer som er utbrent, men det er uklart om utholdenhetstrening lindrer utbrenthet.

Denne pilotstudien ville teste hypotesen om at utholdenhetstrening kan har en gunstig effekt på utbrenthet slik at den kan bli gjennomført i en større skala studie senere.

Forsøkspersonene i denne studien var 12 menn som var utbrente. De gjennomførte et 12 ukers langt treningsprogram med utholdenhetstrening.   Treningen ble gjennomført på et treningssenter.  Forsøkspersonene trente 2 til 3 ganger i uka på tredemølle, eliptisk maskin eller på en innendørs sykkel ca. 1 time pr økt med lav intensitet (60 – 75 % av maksimal hjertefrekvens). 

Resultat
Resultatene fra studien viste at trening gir redusert stressnivå og symptomer på utbrenthet og depresjoner.  Og effekten var stor, noe som bør gi praktiske konsekvenser, mener forskerne. 

Resultatene viste også at en enkel treningsøkt hadde stor effekt på humøret.

Forskerne konkluderer med at funnene i denne studien gir bevis for at trening har et stor potensiale til å redusere stress og forebygge dype depresjoner.
Dette er viktig da utbrenthet er en forløper til depresjon.

Kilde: BMC Res Notes. 2013 Mar 4;6:78. doi: 10.1186/1756-0500-6-78. Aerobic exercise training and burnout: a pilot study with male participants suffering from burnout.
Gerber M, Brand S, Elliot C, Holsboer-Trachsler E, Pühse U, Beck J. Source Institute of Exercise and Health Sciences, University of Basel, Basel, Switzerland. markus.gerber@unibas.ch.