Trening beskytter og forbedrer den aldrende hjerne

Nye undersøkelser viser at regelmessig kondisjonstrening ikke bare reduserer problemene med hukommelse og tankeaktivitet som kommer med alderen, men kan faktisk hjelpe til med å snu klokka tilbake når det gjelder aldring av hjernen.

 I en undersøkelse, fant forskere ut at å starte med moderat trening, som hurtig gange, svømming eller yoga kan man midt i livet senke risikoen ved å utvikle redusert tankevirksomhet.

I en annen undersøkelse hadde en gruppe med eldre, som allerede hadde utviklet noen problemer med blant annet hukommelse, forbedret de mentale ferdighetene etter 6 måneder med høy intensitetstrening.
Mennesker med milde former for redusert mental kapasitet også kalt kognitiv svekkelse, har typiske hukommelses problemer, som å glemme navn på personer eller glemme hvor man legger ting. Hvert år vil 10-15 % av de som har milde former for kognitiv svekkelse utvikle demens. Tidligere undersøkelser på dyr og mennesker har funnet at trening kan forbedre tankeaktivitet og hukommelse.

For å undersøke dette videre har forskere fra Seattle undersøkt 33 voksne med noe kognitive svekkelser. 23 av disse brukte 45 – 60 minutter på en tredemølle eller ergometersykkel 4 dager i uka i 6 måneder. De 10 andre gjorde stretching øvelser med lav hjertefrekvens.

6 måneder med intens aerob aktivitet forbedret kognitive evner som oppmerksomhet og konsentrasjon, organisering, planlegging og å løse flere oppgaver på samme tid (multi-tasking). I motsatt fall så man at de som ikke trente stadig fikk dårligere resultat på de kognitive testene de gjennomgikk.

Vil det være mulig å oppnå slike “fordeler” for hjernen ved å trene på laver intensiteter?  
“I teorien, ja” sier Dr. Laura Baker fra University of Washington School of Medicine, som sier videre at det var større framgang for kvinner enn for menn.

Hun nevner samtidig at andre funn i studien viser at insulinsensitiviteten bedret seg ved fysisk aktivitet, men at det kun var for kvinner. Insulin er et viktig hormon som bidrar til at energi blir fraktet til muskler og organer i kroppen og til hjernen.


Trening som forebygging av mental svekkelse

Den andre studien gjort av Dr.Yonas E.Geda og kolleger på Mayo klinikken I Rochester, Minnesota, involverte hele 1324 eldre personer helt fri for demente symptom. Eksperter fastslo at 198 personer hadde noe kognitiv svekkelse og 1126 hadde normal kognitiv funksjon.

De som sa at de hadde holdt på med aktivitet som hurtig gange, aerobic, yoga, styrke trening eller svømming i en alder av 40 år og oppover var mindre utsatt for å ha mindre kognitive svekkelser.
Moderat trening i voksen alder ga 39 % mindre sjanse for å utvikle mindre kognitive svekkelser. Dette var resultat som var like for både kvinner og menn.

Disse to studiene, begge publisert i the Archives of Neurology bidrar til enda mer litteratur som støtter fordelene ved at en fysisk aktiv livsstil er bra for hjernen.

Kilde: Reuters Health and Archives of Neurology, January 2010.