Tenåringer opptatt av helse og muskuløse kropper

Dagens ungdommer er like opptatt av de mentale fordelene trening kan gi som de fysiske viser en ny studie.

Studien viser at det ikke bare er muskuløse armer og synlige magemuskler som motiverer ungdom til trening. Resultatene fra en studie med over 1000 studenter viser at dagens ungdom er smartere enn foreldrene sine når det gjelder tilnærmingen til at trening gir en effekt som kan påvirke hele kroppen.  Ungdommene oppgir at de er like opptatt av de mentale fordelene trening gir, som bedre selvtillit og selvbilde, som de fysiske.

Proffessor Jim Garvin ved Concordia University skriver at dagens generasjon unge har vokset opp med foreldre som har hatt et «jo-jo» forhold til trening. Det vil si at de har vært flinke til å fortelle hva de skulle ha gjort og hva de ikke har fått tid til å gjøre. Dagens ungdom er klar over at trening er en nødvendighet for god helse og ser på det som en del av deres livsstil, noe som ikke var vanlig for en generasjon siden.

Ungdommene ble også spurt om hvordan de tror trening kan påvirke humør, hverdagslige handlinger og personlighet.  Hovedresultatene viste at med økt utholdenhet og bevegelighet gikk hverdagslige aktiviteter lettere.  Men like viktig mente de at trening gav dem bedre lederegenskaper og samarbeidsevner samt bedre humør.  Disse funnene var like blant både gutter og jenter.

Professor Gavin utrykker at han er overrasket over hvor opptatt dagens ungdom er av personlig vekst som et resultat av trening.  Han mener at funnene i denne studien kan være en oppvekker for dem som markedsfører trening med fokus på utseende.

Forskerne spurte også ungdommene om hvilke råd de ville gi til kroppsøvingslærere for at de skulle bli motivert til trening.  Svarene var variasjon, valgmuligheter og fleksibilitet.  Dagens ungdom søker nye aktivitetsformer for å øke interessen for fysisk aktivitet.  Er det meningen at kroppsøving skal være å løpe rundt i en gymsal eller å spille et spesielt ballspill som de har gjort siden barneskolen, er dette noe som ikke øker motivasjonen til fysisk aktivitet hos dagens ungdom. Dette er i samsvar med en norsk studie fra Norges idrettshøyskole som mener kroppsøvingsfaget er blitt gammeldags.

Kilde: http://www.concordia.ca/news/releases/2013/09/10/teens-interestedinhealthymindsandrippedbodies.html