Tenåringer følger ikke foreldres aktivitetsvaner

Ny tysk studie viser at tenåringer ikke nødvendigvis følger foreldres aktivitetsvaner.

Studien som er publisert i the Journal of Adolescent Health viser at ungdom ikke nødvendigvis følger foreldrenes aktivitetsvaner.  Ungdom som har normalvektige foreldre ser ut til å være i bedre form enn ungdom som har overvektige foreldre.  Funnene viser også at det ikke er en sammenheng mellom foreldre og ungdoms aktivitetsnivå.

Resultatene fra studien viser at det å ha to foreldre som er normalvektige hadde stor sammenheng med god utholdenhet hos ungdommen.  Siden kroppsvekt ofte avhenger av kostholdet, mener forskerne at det å ha foreldre som er normalvektige reflekterer et sunt familiemiljø.  Et annet resultat fra studien var at foreldrenes aktvitetsnivå ikke påvirket ungdommens fysiske form.  Forskerne mener dette kan skyldes at foreldrene ikke blir sett på som rollemodeller for ungdommen.

Studien viser at det å ha en normal kroppsvekt og ha gode aktivitetsvaner som f.eks. det å gå på treningssenter, drive med idrettsaktiviteter og sykle til og fra skolen hadde stor sammenheng med ungdommens utholdenhet både hos jenter og gutter.  Men sammenhengen var sterkest hos guttene.

Gutter som brukte mindre enn to timer per dag fremfor tv-skjermen eller pcen var i bedre form enn de som rapporterte om et høyere tidsbruk.  Tidsbruk foran tv/pc hadde ingen sammenheng med fysisk form hos jentene, selv om 40 % av alle jentene i studien brukte mer enn 2 timer per dag til denne fritidssysselen.  Hele 65 % av guttene brukte mer enn 2 timer per dag foran en tv/pc.

Studien
Studien var en del av en stor tysk studie og hadde 1 328 ungdommer i alderen 11 til 17 år som forsøkspersoner.  Forskerne brukte ergometersykkeltest til å fastslå hvor god utholdenhet forsøkspersonene hadde og samlet inn informasjon om foreldrene ved hjelp av spørreskjema.


Konklusjon

Forskerne konkluderer med at gode aktivitetsvaner hos jentene hadde mindre sammenheng med foreldrenes aktivitetsvaner sammenlignet med guttene.  Kanskje jevnaldrende venner er en viktigere påvirkningsfaktor for jentene enn for guttene? 

En viktig konklusjon fra denne studien er at det som kan øke aktvitetsnivået hos gutter ikke nødvendigvis virker på jentene, avslutter forskerne.

Kilde: J Adolesc Health. 2013 Apr 16. pii: S1054-139X(13)00106-7. doi: 10.1016/j.jadohealth.2013.02.011.Association Between Health Behaviors and Cardiorespiratory Fitness in Adolescents: Results From the Cross-Sectional MoMo Study.Peterhans E, Worth A, Woll A.SourceDepartment of Sport Sciences, University of Konstanz, Konstanz, Germany. Electronic address: eliane.peterhans@uni-konstanz.de.