Styrketrening vs utholdenhetstrening – hva er best?

Studien har sett på hvilken treningsform gir beste effekt på personer med metabolsk syndrom.

Dette er metabolsk syndrom.

Et forskerteam fra Duke University Medical Center og East Carolina Universitiy har publisert resultat fra flere forskningsartikler som omfatter nesten 200 forsøkspersoner.

Her er det gjort en sammenligning av utholdenhets- og styrketrening for å se hvilken trening er den beste for å forbedre kardiovaskulær helse hos personer med metabolsk syndrom.

Alle forsøkspersonene var mellom 40 og 50 år, de var fysisk inaktive overvektige og hadde høyt kolesterolnivå.  Under testperioden måtte de gjennomføre et treningsprogram i 8 måneder.  En fjerdedel av forsøkspersonene klare ikke å fullføre treningsprogrammet.

Resultat

Personene som gjennomførte utholdenhetstreningen gikk ned 1,5 kg, økte oksygenopptaket og fikk lavere triglyseridnivåer i blodet.  Styrketreningsgruppen fikk økt styrke, men ingen endring i metabolsk profil.

Forsøkspersonene som kombinerte styrke- og utholdenhetstrening fikk størst fremgang.  I tillegg til reduksjon i vekt og triglyseridnivåer observert i utholdenhetsgruppen, fikk de også en gjennomsnittlig reduksjon i midjemål på 2,5 cm og reduksjon i blodtrykk. 

Det er viktig å påpeke at personene som trente både styrke og utholdenhet hadde flere treningstimer per uke enn dem som hadde bare en treningsform.

Derfor kan det være vanskelig å vite om det er kombinasjonen eller treningsmengden som gir de positive endringene.  Et klart funn er at styrketrening alene ikke ser ut til å gi en kardiovaskulær endring, mens utholdenhetstrening alene er den treningsformen som gir størst reduksjon av risikofaktorene til metabolsk syndrom.

Kilde: Am J Cardiol. 2011 Sep 15;108(6):838-44. doi: 10.1016/j.amjcard.2011.04.037. Epub 2011 Jul 7. Comparison of aerobic versus resistance exercise training effects on metabolic syndrome (from the Studies of a Targeted Risk Reduction Intervention Through Defined Exercise – STRRIDE-AT/RT). Bateman LA, Slentz CA, Willis LH, Shields AT, Piner LW, Bales CW, Houmard JA, Kraus WE.Source Division of Cardiovascular Medicine, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA. lori.bateman@duke.edu