Styrketrening reduserer angst og gir bedre humør

Denne studien viser at intensiv styrketrening reduserer angst og gir bedre humør.

Ved økende alder opplever mange endringer i humør og angstnivå. 

Styrketrening reduserer angst og reduserer risiko for å utvikle depresjoner hos eldre.  Men man er usikre på mekanismene til dette.

Denne studien har en hypotese om at hormonet IGF-1 kan påvirke humør og angstnivå hos eldre.
IGF-1 hormon betyr ”human growth factor”.  Dette er et naturlig veksthormon som kroppen produserer.

Metode

Forsøkspersonene var 43 eldre menn i alderen 65 til 75 år som ble delt inn i to grupper, en kontrollgruppe som ikke trente (23 stk.) og en styrketreningsgruppe (20 stk.).  De utførte styrketrening i 24 uker.
Forsøkspersonene svarte på et spørreskjema som analyserte humør og angstnivå før og etter treningsperioden.  I tillegg ble muskelstyrke og hormonnivå målt.

Resultat

Treningsgruppen fikk økt muskelstyrke og høyere nivå av hormonet IGF-1 sammenlignet med kontrollgruppen.  Resultat fra spørreskjema viste at angstnivå var lavere og humøret bedre hos styrketreningsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen.

Konklusjon

Intensiv styrketrening er effektiv med tanke på å forbedre humøret, redusere angstnivå og øke nivået av IGF-1 hormonet hos eldre som ikke led av klinisk humørsvinginger.

Kilde: Percept Mot Skills. 2010 Feb;110(1):265-76. ”Mood, anxiety, and serum IGF-1 in elderly men given 24 weeks of high resistance exercise.” Cassilhas RC, Antunes HK, Tufik S, de Mello MT. Department of Psychobiology, Federal University of São Paulo, Brazil.