Styrketrening og helse

En amerikansk undersøkelse med 9651 forsøkspersoner viser at de som trener styrke har høy egenvurdering av sin egen helse.

Det å ha en høy egenvurdering av god helse er kjennetegn på flere kliniske faktorer, som for eksempel lavere dødelighet.  Fysisk aktivitet blir sett på som et kjennetegn på oppfattelse av god helse, men det er ikke tidligere forsket på den spesifikke rollen styrketrening har.

Denne studien undersøkte den uavhengige sammenhengen mellom egenvurdering av helse og selvrapportert mengde (ved hjelp av spørreskjema) styrketrening.  Undersøkelsen var en del av ”National Physical Activity and Weight Loss Study” (NPAWLS) gjennomført av Universitetet i South-Carolina.

Metode

Forsøkspersonene var 9651 menn og kvinner med en gjennomsnittsalder på 46,5 år.  De ble klassifisert i to grupper når det gjaldt egenvurdering av helse, enten lav eller høy egenvurdering. 

Det samme ble gjort ved klassifisering av mengde styrketrening per uke.  Den ene gruppen som trente mye, trente styrke 2 ganger eller flere per uke.  Den andre gruppen trente styrke mindre enn 2 dager per uke.

Resultat

Resultatene viste at flest menn gjennomførte styrketrening etter de nasjonale anbefalingene (mer enn 2 ganger per uke).  De som fulgte de nasjonale anbefalingene hadde en normal body mass index (BMI) og høyere utdanning enn de som trente mindre.

Ved sammenligning av lav og høy egenvurdering av helse viste resultatene at dobbelt så mange av de med høy egenvurdering av helse styrketrente mer enn 2 ganger per uke.

Konklusjon

Denne studien identifiserer den spesifikke og positive sammenhengen mellom styrketrening og egenvurdering av god helse.  Personer med egenvurdering av god helse viser en større tendens til å oppfylle de nasjonale anbefalinger for mengde styrketrening.

Styrketrening for eldre.

Ett eller flere sett ved styrketrening?

Kilde: J Phys Act Health. 2010 May;7(3):289-98. Association between self-reported resistance training and self-rated health in a national sample of U.S. men and women. Ciccolo JT, Pettee Gabriel KK, Macera C, Ainsworth BE Brown Medical School and the Centers for Behavioral and Preventive Medicine at The Miriam Hospital, Providence, RI, USA.