Ny studie linker kreft og kosttilskudd

En ny studie viser en sammenheng mellom kosttilskudd og økt risiko for kreft.

Menn som brukte slike piller og pulver var mer utsatt for å utvikle testikkelkreft enn de som ikke gjorde det, spesielt hvis de startet før de fylte 25 år, tok mer enn ett supplement, eller brukte kosttilskudd i tre år eller mer.

Det er det anerkjente British Journal of Cancer som har publisert denne studien, som har funnet en sammenheng mellom bruken av bestemte kosttilskudd, inkludert kreatin, og forekomst av testikkelkreft.
Det finnes to hovedtyper testikkelkreft, seminom og non-seminom. Seminom er vanligst å få på et senere tidspunkt i livet – cirka ved 35 års alderen, mens non-seminom oftest rammer menn i alderen cirka 28 – 29 år.

Testikkelkreft har ofte få symptomer. De mest vanlige er:

  • lettere smerter, som ømhet og tyngdefornemmelse i testikkelen
  • en følbar kul i testikkelen
  • testikkelen øker eller avtar i størrelse
  • konsistensendring i testikkelen
  • forstørrelse av brystkjertlene (gynekomasti, som imidlertid er normalt og forbigående under puberteten)
  • nyoppståtte ryggsmerter
  • hoste uten forkjølelse, og som vedvarer
  • hevelse eller blodpropp i ben

Tyngdefornemmelse og endring i størrelsen på testiklene kan være eneste symptom. Vær oppmerksom på om størrelsen på testiklene endrer seg. Det er naturlig at testiklene ikke er helt like i størrelse.
Kjenn jevnlig på testiklene. Da kan du raskt oppdage forandringer, smerte eller ømhet. En slik jevnlig kontroll vil også avdekke konsistensendring eller kul i testikkelen, det vil si at den syke testikkelen blir hardere eller mykere enn den friske testikkelen (kilde: kreftforeningen.no).

Les mer om denne studien på nettsidene til Brow University.