Stressa av trening?

Trening og fysisk aktivitet er en viktig del av vektreduksjon, sammen med kosthold. Men noen ganger kan treningen virke mot sin hensikt.

 

Svært mange nordmenn ønsker å redusere kroppsvekta, og det er svært godt dokumentert at fysisk aktivitet og vektreduksjon er et sentralt tiltak for å redusere vekta. En særlig viktig del av plassen til trening og fysisk aktivitet er ved å opprettholde en redusert kroppsvekt, av mange kjente fysiologiske grunner.

Les også: Slik blir du kvitt magefettet

Men mange har erfart at det ikke er så lett å redusere kroppsvekt, til tross for iherdig trening og fysisk aktivitet. Det skyldes oftest at den økte forbrenningen som treningen bidrar med ikke er tilstrekkelig til redusere energiforbruket, det vil si at kostholdet må bidra enda mer. Men det er også en annen forklaring for mange: stress knyttet til trening kan gjøre det vanskeligere å gå ned i vekt.

En ny norsk studie deltok 17 inaktive personer med kroppsmasseindeks (BMI) på over 35, det vil si fedme, i et opplegg for livsstilsendring med trening, kosthold og seminar. Til tross for livsstilsendringene, gikk personene mindre ned i vekt enn treningsmengden og kostholdet skulle tilsi. Dette kan forklares med stresshormonet kortisol. For deltakerne i studien førte programmet til at kortisolnivået økte, og de ble mer stresset. Også tidligere forskning viser at økt stress gjør det vanskeligere å gå ned i vekt.

Rett etter at trenings- og kostholdsprogrammet var ferdig, hadde de som deltok høyere nivå av kortisol enn kontrollgruppen. Også seks måneder etter å ha fullført var nivået av stresshormonet høyere. De av deltakerne som gikk mest ned i vekt var de som hadde lavest nivå av kortisol. Selv om akkurat denne studien viser at trening gir økt produksjon av kortisol hos overvektige, er det langt fra fastslått.

Antall deltagere i studien var relativt lavt, som indikerer at man skal være forsiktig med konklusjonene. Dessuten var det store forskjeller mellom deltakerne blant annet med hensyn til hvilke medikamenter de tok. Men uansett ser det ut til å være sentralt for de som ønsker å redusere kroppsvekt at kortisolnivået ikke er forhøyet.

Hvordan skal man så unngå å bli stresset? Det er en adskillig mer sammensatt historie, som inkluderer veldig mange sider av en person sitt liv. Stress i seg selv er en naturlig og positiv reaksjon for å «slåss eller stikke av» når man utsettes for akutt fare. Stress blir derimot negativt når det er en vedvarende respons på uheldig livsstil.

Selv når vektnedgangen er liten bidrar likevel livsstilsendring til bedre livskvalitet hos personer med fedme. Så i stedet for å resignere på målet om vektreduksjon kan man i hvert fall fokusere på at dersom du er i fysisk aktivitet kan du ha god helse selv om du er overvektig. Videre forskning er nødvendig for å avdekke mer rundt trening og stress.

 

Referanser:

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Exercise Physiology online.