Stress blant ungdom øker

En ny studie viser at forekomsten av stress blant ungdom er overraskende stort, så stort at noe må gjøres for å bedre livskvaliteten til de det gjelder. Hva kan gjøres?

Stress defineres som opplevelsen av å ikke ha nok ressurser til å mestre utfordringer i hverdagen. Stress er ikke det samme som depresjon eller angst, men det kan være en forløper til mer alvorlige psykiske plager.

30 prosent rapporterte om alvorlige stress-symptomer som for eksempel utmattelse og konsentrasjonsvansker. 15 prosent fortalte at dette hadde pågått over lang tid, og åtte prosent hadde altså svært alvorlige plager.

Mens én av fem gutter slet med stress i undersøkelsen, fortalte nesten halvparten av jentene om det samme. Det er alarmerende høye tall. Det finnes få sammenlignbare studier, men tallene er så høye at forfatterne bak studien mener det er på høy tid å vurdere tiltak. Studien er gjort i Sverige, men det antas at forholdene i Norge er sammenlignbare.

Stress kan i tillegg gi fysiske reaksjoner, som for eksempel at man blir lettere syk, utbrent eller at man får søvnproblemer. Lav selvtillit, dårlig søvn, opplevelse av det stilles høye krav og lite støtte fra omverdenen var årsaker som kan forklare hvorfor ungdom ble stressa, ifølge studien. Søvnproblemer er dessuten ikke bare en konsekvens av stress, men også en årsak til at man blir stressa. Søvnmangel virket negativt inn på elevenes karakterer, viser studien.

Ungdommene opplever mange og uforenelige krav på en gang. De kan komme i en låst situasjon, der de både skal være flinke på skolen og kule, de skal både være dydige og seksuelt erfarne. Det er vanskelig å takle.

Kombinasjon av blant annet fysisk aktivitet 30-60 minutter hver dag, kognitiv atferdsterapi, mindfullness-trening og opplæring i stress og søvn pekes på av forfatterne av denne studien. I tillegg anbefales det å ikke være tilgjengelig på sosiale medier 24 timer i døgnet. Det er et veldig høyt tempo i hverdagen, med store forventninger om å prestere og ikke minst mye informasjonsflyt. Sosiale medier gjør at man aldri får fred, man skal alltid være tilgjengelig. Mange kan få det bedre ved å slå av telefonen for eksempel den siste halvtimen før leggetid.

Litteratur:
K. Schraml (2013) Chronic stress among adolescents: Contributing factors and associations with academic achievement.