Støtter regjeringens forslag om å forby doping

Regjeringen vil forby bruk av doping. Forslaget støttes av Antidoping Norge.

Pressemelding 30. mars 2012:

Regjeringen ved statsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne-Grete Strøm-Erichsen, gikk i går ut på NRK og varslet at de vil ha et forbud i legemiddelloven mot bruk, erverv og besittelse av dopingmidler.

– Antidoping Norge er svært positive til de signalene som nå gis. Vi tror at et lovforbud også mot bruk av doping vil være et tydelig signal fra storsamfunnet om at doping ikke er akseptabelt, og at vi ikke ønsker at unge mennesker skal ødelegge sitt eget liv, påføre andre lidelser og påføre samfunnet betydelige kostnader grunnet dopingmisbruk, sier leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

De siste månedene har dopingproblematikken blitt et tema i store deler av landet, gjennom beslag, razziaer og utspill fra for eksempel pårørende, Utekontakten og politi.

– Vi tror et forbud vil bli ønsket velkommen av fortvilte pårørende som føler seg hjelpeløse når deres unge gutter sier «det er min kropp, og det jeg gjør er lov». Vi tror dessuten at et lovforbud vil bidra til at doping blir høyere prioritert i politiet, sier Anders Solheim.

Lederen i Antidoping Norge understreker likevel at et forbud alene ikke er nok til å bekjempe doping.

– Parallelt med en strengere lovgivning må det forebyggende arbeidet trappes opp og vi må få på plass bedre behandlings- og rehabiliteringstilbud, sier Anders Solheim.

Antidoping Norge er en uavhengig stiftelse som er opprettet av Norges idrettsforbund og Kultur- og kirkedepartementet for å fremme en ren og dopingfri idrett.

I tillegg til det som gjøres i idretten tar Antidoping Norge et stadig større ansvar for doping som helse- og samfunnsproblem. Dette gjøres blant annet gjennom å tilby et antidopingprogram for treningssentre, bygge opp regionale kunnskapsnettverk med støtte fra Helsedirektoratet og gjennom skoleprogram i samarbeid med fylkeskommunen i Sør-Trøndelag.