Spikermatte til jul?

Vurderer du å kjøpe en spikermatte til jul?  Da bør du lese dette først.

Å ligge på spikermatte har det siste året blitt veldig populært. Selgere påstår at det skal lindre en rekke plager. Nå viser en vitenskapelig studie fra Sverige at effekten er minimal.

I en solid metodisk studie fra Karlstad deltok 35 pasienter med langvarige mellom 21 og 81 år. Deltagerne skulle bruke matten hver dag i tre uker, og de skulle ikke ha brukt matten tidligere. De fleste deltagerne slet med langvarige nakke- og skulderplager, og de lå på matten ca 15 minutter.

En rekke variabler ble målt før og etter de tre ukene. Behandlingen ga ingen signifikant effekt på verken søvnkvalitet- og mengde, angst, selvrapportert stress eller langvarige smerter. Enkelte personer oppga imidlertid at enkelte topper i smerteintensitet kunne reduseres ved bruk av spikermatten.

Hypotesen om hvilke mekanismer som bruk av spikermatte kunne fungere gjennom er økt lokal blodsirkulasjon, konkurrerende stimuli i samme smerteområde, eller placebo. En forhandler påstår at det bidrar til frigjøring av kroppens endorfiner.

Forskerne bak studien påpeker at flere og større studier er nødvendig for å kunne uttale seg med større tyngde om mulige effekter av bruk av spikermatte. De innledende resultatene tyder imidlertid ikke på at fjorårets julegave har grunn til å forvente vitenskapelig drahjelp i videre markedsføring.