Sover du nok og riktig?

Lite søvn og søvnforstyrrelser påvirker forbrenning og blodsukker. Det henger sammen med flere vanlige livsstilssykdommer.

Det finnes mye anerkjent forskning som påpeker at lite og forstyrret søvn henger sammen med negative helseeffekter som overvekt, høyt blodsukker, hjerte-karsykdommer og diabetes. Effektene som søvnforstyrrelser har på kroppen kan virke inn på flere livsstilssykdommer. Men det kan gjøres noe med søvnplager.
Det er veldig vanlig med søvnplager; 10-15% av nordmenn har betydelige forstyrrelser i søvnmønster, mens en tredel klager periodevis over dårlig søvn,  av ulike årsaker. Nå viser forskning at folk i vesten sover stadig mindre. Både barn og unge legger seg senere og har generelt mer uregelmessig døgnrytme enn før TV, sosiale medier og Internett trekkes fram som mulige årsaker til dette. Dette kan være en av faktorene som bidrar til økt forekomst av overvekt og fedme.

En av studiene som nå trekkes fram viser at for lite søvn eller søvnforstyrrelser bidrar til høyere blodsukker. Folk med skiftarbeid og nattevakter er mer utsatt enn andre. Disse har økt risiko for å få diabetes type 2 og hjertesykdom, selv når man korrigerer for vektforandringer. Lite søvn gir altså nedsatt forbrenning, samtidig som insulinutskillelsen i kroppen går ned og blodsukkeret opp.

Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer trekker fram tre hjørnesteiner i forebygging av søvnforstyrrelser:
1.    Et sunt kosthold
2.    Fysisk aktivitet
3.    NOK søvn og hvile

Trening og fysisk aktivitet for sent på kvelden kan medføre innsovningsvansker. Dersom man har vansker med å sovne bør intensiv trening avsluttes tre timer før legging.

Referanser
European Sleep Research Society
Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Bergen