Smerter i ryggen

Fører naturlig slitasje på ryggradden til ryggsmerter?

De fleste av oss vil oppleve ryggsmerter i løpet av livet, sannsynligvis opp mot 80% av oss (1). På grunn av fravær, bruk av helsetjenester og produksjonstap fører rygglidelser til store kostnader for den enkelte og samfunnet for øvrig. I 2004 var 44.000 personer uføretrygdet i Norge på grunn av rygglidelser. Prognosen på akutte ryggsmerter er vanligvis god. Studier viser at etter en måned var reduksjonen i smerte og uførhet på 58% og at hele 82% var kommet tilbake i jobb. Det er mindre enn 5% som er sykmeldte etter ett år. MR og CT blir ofte brukt for å finne underliggende årsaker til ryggsmerter og blir vurdert behandlet kirurgisk eller medisinsk. Naturlig degenrasjon og slitasje finner man også ofte hos friske mennesker uten smerter. Det er viktig å undersøke om man kan stole på CT og MR i forhold til ryggsmerter da det er negativt om man skal bruke mye tid og penger på noe som er irrelevant. Hvis man finner ut hva som ikke virker er man ett steg nærmere å finne ut hva som faktisk er best å gjøre i et behandlingsopplegg. I denne artikkelen skal vi se om naturlig slitasje på ryggradden kan være med på å gi oss ryggsmerter.

 

Les også: Slik styrker du korsryggen

 

I 2014 gjorde Brinjikji og kolleger en systematisk gjennomgang av studiene som foreligger på området (2). Bakgrunnen for studien var at degenerative endringer og slitasje er vanligere jo eldre man blir. Det er slik hos både de med vondt i ryggen og de som er helt smertefrie. Forskerne ville derfor undersøke dette nærmere.

De gikk igjennom materiale som viste hva man finner på CT- og MR-scanning av individer uten smerter i befolkningen. De undersøkte forskjellige tilstander av degenerasjon og slitasje. De fordelte gruppene inn i 20, 30, 40, 50, 60, 70 og 80 år gammel for å finne ut hvor vanlig degenrasjon var for de ulike aldersgruppene. 33 artikler ble inkludert i gjennomgangen og inkluderte 3110 friske individer. I 32 av studiene brukte de MR og i 1 studie brukte de CT. Individene måtte ha vært fri for ryggsmerter hele sitt liv for å inkluderes i gjennomgangen. Degenerasjon av mellomvirvelskivene økte fra 37% av de på 20 år til 96% hos de på 80 år. 30% av 20-åringene hadde skiveutglidning mens 84% av 80-åringene hadde det. Hos disse to forrige tilstandene økte funnene med ca. 1% for hvert år. 29% av 20-åringene hadde en protrusjon i mellomvirvelskivene mens 80-åringene hadde 43% av det. 19% av tyveåringene fikk sprekker i ryggradden årlig. Hos 80-åringene oppstod det sprekker hos 29% årlig. Mer enn halvparten av de over 40 år hadde tap av nervesignaler til en ryggskive.

Hva kan man ta med seg ut i fra denne studie-gjennomgangen?
Jo, at hvordan tilstanden på strukturelle endringer i ryggradden ikke er en indikator på om du har ryggsmerter eller ikke. Strukturell degenerasjon er en naturlig del av aldringsprosessen og krever ikke nødvendigvis en medisinsk eller kirurgisk intervensjon fordi det er noe galt med deg. Mye tyder på at smerte har mindre med struktur å gjøre og mer med kroppens bio-psyko-sosiale tilstand (3).

Berg og kolleger fant også at hos individer med ryggsmerter var det ikke en sammenheng med kroppens strukturelle tilstand (4). En systematisk gjennomgang av 12 studier fant ingen sammenheng mellom ryggsmerter og MR-funn av disk-degenerasjon (5).

Konklusjon
Det kan være lurt å ta funn av naturlig degenerasjon av kroppen ved CT og MR med en klype salt da det viser seg å være en lite reliabel måte å diagnostisere hvorfor man har vondt i ryggen. Stort sett vil ryggvondt gå over av seg selv innen rimelig tid.

Referanser
1. Soldal DM. The epidemiology of low back pain. Nor J Epidemiol 2008; 18 (1): 107-110.
2. Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations W. Brinjikji, P.H. Luetmer, B. Comstock, B.W. et. al. American Society of Neuroradiology, November 27, 2014 as 10.3174/ajnr.A4173
3. Gatchel RJ, Peng YB, Peters ML, Fuchs PN, Turk DC. The biopsychosocial approach to chronic pain: scientific advances and future directions. Psychol Bull. 2007 Jul;133(4):581-624.
4. Berg L, Hellum C, Gjertsen O, et al. Do more MRI findings imply worse disability or more intense low back pain? A cross-sectional study of candidates for lumbar disc prosthesis. Skeletal Radiol
2013;42:1593– 602
5. SteffensD,HancockMJ,MaherCG,etal.Doesmagneticresonance imaging predict future low back pain? A systematic review. Eur J Pain 2014;18:755– 65