Slik trener du opp en ustabil skulder

Dersom du har en ustabil skulder som skal behandles konservativt, det vil si ikke opereres. Målsetningen er å redusere smerter og oppnå så god funksjon /stabilitet i skulderbuen som mulig, før eventuelle plager og episoder med skulderen ut av ledd som aktualiserer operasjon.

 

Totalbelastningen i en slik behandlingsperiode beregnes ut fra to grunnleggende forhold: smerte og funksjonsnivå. Mekanismene bak opptreningseffekten er koordinasjon, sirkulasjon, samt kognitiv status som er knyttet til pasientens egen forståelse av situasjonen, og som igjen virker direkte inn på evne til å gjennomføre opptreningen og smerteopplevelsen.

Det er store krav til egeninnsats i en slik opptrening. De aller fleste har best utbytte dersom opptreningen blir veiledet av fysioterapeut. Opptreningstiden er 3-6 måneder, forutsatt minst tre treningsøkter per uke.

 

Dersom pasienten under opptreningen får vedvarende økte smerter, er dette vanligvis forårsaket av for stor belastning eller for rask progresjon i treningsprogrammet. En må da redusere belastningen noe en periode, samt ta progresjonen mer forsiktig ved oppstart igjen.

 

Innenfor tålegrense for smerter gjøres aktive øvelser som senere skal utvikles til å tolerere muskulær utholdenhets- og styrketrening. Bevisstgjøring og normalisering av bevegelsesmønster med fokus på skulderbladets funksjon bør vektlegges i de første ukene.

 

Øvelsene skal gjennomføres med høy kvalitet, dvs. god koordinasjon av skulderbuen. Eventuell smerteopplevelse skal helst ikke vare mer enn noen timer etter behandling og maksimalt til neste dag. Det er viktig at fysioterapeuten er tilstrekkelig og hyppig nok til stede i denne fasen for å påvirke redsel for smerte og bevegelse positivt, samt kontrollere koordinasjon av skulderbuen, og dermed unngå avvergereaksjoner. Det er individuelle forskjeller når en kan legge inn progresjon i treningen.

For å forberede pasienten på de krav som kommer i daglig aktivitet / idrett stilles det etter hvert større krav til stabilitet, koordinasjon og muskulær utholdenhet og styrke. Hjelpemidler som kan være til nytte: Balansematte, vippebrett, ball, strikk, frie vekter, speil, trekkapparat, slynge osv. Konkrete øvelser vil variere for den enkelte. Øvelsene gjennomføres med gradvis økende hastighet og presisjon.

Ved koordinasjon/muskulær utholdenhetstrening doseres belastningen så lett at en greier opp mot 30 repetisjoner per serie, 3 serier, 3 g / uke, 7 – 9 øvelser per trening.

For å oppnå styrkeeffekt doseres belastningen slik at en får tretthetsreaksjon i muskulaturen og etter hvert vansker med å utføre de siste repetisjonene med god kvalitet. Hastigheten økes gradvis. Start med 15 repetisjoner per serie, 3 – 5 serier, 3 ganger per uke. Gradvis reduseres antall repetisjoner til 8 – 10, 3-6 serier, 3 ganger per uke.

På slutten av et opptreningsløp individualiseres treningen i forhold til de krav den enkelte utsettes for i daglige aktiviteter / idrett. For en idrettsutøver er det av avgjørende betydning at han / hun mestrer maksimale krav til teknikk, kraft og hastighet. Trening av stabilitet spesifiseres ytterligere mot utfordrende situasjoner i arbeid og idrett. Avhengig av hvilken type belastning skulderen skal utsettes for doseres styrketreningen gradvisned mot 4 – 10 repetisjoner i 3 – 5 serier, 2 ganger per uke.

Ved et komplikasjonsfritt forløp er det smerter og kontroll på skulderen sammen med fysiske krav til jobb / idrett som bestemmer når han / hun er tilbake i vanlig aktivitet.

 

Referanser:

Rosenborgklinikken Fysioterapi