Slik trener du bort lyskesmerter

Ved en langvarig overbelastningsskade i lysken bør man sette i gang med et godt opptreningsprogram. Dette bør tilpasses individuelt ved hjelp av kompetent fysioterapeut. Prinsippene for gjennomføring kan bygge på følgende:

Adduktortendinose utløses oftest ved for aggressiv treningsbelastning, for eksempel ved mye løping på glatt underlag og generelt høy spenning i muskulaturen. Ved opptreningens start er det viktig at behandlende fysioterapeut gjennomgår med pasienten:

•    Generelt om lyskens anatomi og funksjon
•    Målsetting og forventet opptreningstid
•    Krav til egeninnsats
•    Treningsprogrammets innhold

Dersom pasienten under opptreningen får vedvarende økte smerter er dette vanligvis forårsaket av for stor belastning, eller for rask progresjon i treningsintensitet. En må da:
•    Redusere belastningen
•    Evt. ro / hvile i en kort periode
•    Ise ned etter trening

Innholdet i treningsprogrammet skal inkludere:
•    Sirkulasjonsfremmende øvelser for lyske- og hoftemuskulatur
•    Styrketrening av adduktormuskulatur med vektlegging av eksentrisk trening
•    Trening av koordinasjon / funksjonell stabilitet
•    Tøyning av lyske-/ hoftemuskulatur

Øvelser for lyske- og hoftemuskulatur gjennomføres med belastning som økes gradvis. Eksentrisk trening av adduktormuskulatur i smertefri bevegelsesbane i avlastet stilling vektlegges. Det anbefales et høyt antall repetisjoner innenfor toleransegrense, for eksempel 30 repetisjoner i 3 serier, 2 ganger daglig. Koordinasjonstrening av lyske- og hoftemuskulatur starter så snart smertene tillater det. Dette utføres ved bevissthet på hoftestabilitet i vektbærende stilling.  
All fysisk aktivitet utføres med minimal smerteprovokasjon. Innen 1-2 uker tolereres vanligvis økt belastning.

For å forberede pasienten på de krav som kommer i daglig aktivitet stilles det etter noen uker større krav til bevegelighet, styrke og koordinasjon. Man bør trene gradvis økende bevegelighet opp mot fulle bevegelsesutslag gjennom aktive og passive bevegelser. Man bør inkluderetøyninger av hofte-/lyskemuskulaturen, spesielt adduktorene (innside lår).

Videre bør opptrening av muskulær utholdenhet og styrke vektlegge av eksentrisk trening av adduktormuskulatur med økende krav til stabilitet og bevegelsesutslag i hofte. Konsentrisk trening av adduktormuskulaturen og styrketrening av mage- og øvrig hoftemuskulatur inkluderes gradvis i treningsprogrammet. Isometrisk muskelarbeid for adduktorene inkluderes i styrkeøvelser for mage- og øvrig hoftemuskulatur ved for eksempel å bruke ball mellom knærne ved knebøy og sit-ups. 

Dosering: Starter med 30 repetisjoner i serien, 3-5 serier 3 ganger per uke. Gradvis jobber en seg ned mot 8-10 repetisjoner, 4-6 serier, 3 ganger per uke ved økende belastning. 
Etter 3-5 uker tillates løping rett fram, da i korte intervall og med lav hastighet. Etter ytterligere 2-4 uker økes løpsbelastningen ved hastighet- og retningsendringer. I tillegg kan ren utholdenhetstrening utføres, for eksempel som intervall på sykkel.

Når pasienten har oppnådd sidelik (høyre versus venstre) smertefri bevegelighet og normal styrke i adduktormuskulaturen individualiseres treningen i forhold til de krav den enkelte utsettes for i daglig aktivitet. En idrettsutøver må mestre maksimale krav til teknikk, kraft og hastighet. Da kan styrketreningen doseres gradvis ned mot 4-6 repetisjoner, 4-5 serier 2 ganger per uke.

Forventet opptreningstid ved adduktortendinose er minimum 4-6 måneder. Retur til full idrettsaktivitet tillates når personen har full smertefri bevegelighet, sidelik muskelstyrke og utfører bevegelser med idrettsrelaterte krav til kraft / hastighet uten smerte. Dersom man ikke oppnår tilfredsstillende effekt av opptreningen i løpet av 6-12 måneder, bør pasienten tilbys operasjon.

Les også: Skader i lysken kan forebygges – med slike øvelser

Referanser:
Rosenborgklinikken Fysioterapi, Trondheim
Bahr R og Mæhlum S et. al. Idrettskader. Oslo. Gazette 2002.