Skal barn trene beveglighet?


Et sammendrag av litteratur om barn og trening av bevegelighet er ganske entydige i sine anbefalinger: barn og ungdom har godt av bevegelighetstrening.
Det kan de ha nytte av også senere i livet.


Hva er viktig med bevegelighet?

Og hovedgrunnen er enkel: i motsetning til trening av styrke og utholdenhet kan trening av bevegelighet ha en vedvarende effekt i lang tid etter at en økt bevegelighet er oppnådd.
Det vil si at treningseffekten ikke er helt reversibel, som styrke og utholdenhet trolig er i veldig stor grad.
Treningsinnsatsen som legges ned i oppveksten vil da potensielt kunne vare livet ut.


Flere teorier

Det er imidlertid flere teorier om dette, og ingen studier har fulgt personer fra barndommen og langt opp i voksenlivet.
Og en forutsetning må være tilstede for at en slik treningseffekt i noen grad skal kunne vedvare: økningen i oppnådd muskellengde må opparbeides over lengre tid.
Det holder ikke å tøye på spreng noen få uker, for deretter å kutte helt ut.
Dette forklares ved at bindevevet må få en permanent forlenget tilstand. Et økt bevegelsesutslag oppnådd over kortere tid med tøyninger kan komme av at nervesystemet tilpasser seg treningsstimuliet.
Dette er imidlertid mer reversibelt.


Konklusjon?

Studiene sier ingen ting om hvilken treningsmetode innen bevegelighetstrening som er å foretrekke. De spesifiserer heller ikke hvor ofte og hvor mye det bør trenes.

Vi har tidligere tatt opp temaet om barn bør trene styrke – og hvor viktig det er med fysisk aktivitet etter skoletid for barn.