Skadet leddbånd i kne

Hvordan skal opptrening etter skadet leddbånd i kne foregå? Dersom man har pådratt seg en skade i det indre sidebåndet i kneet (Mediale Collaterale Ligament – MCL) skal man i utgangspunktet ikke opereres.

Det er derimot svært viktig at kompetent fysioterapeut følger opptreningen for å få et godt kne igjen. Ved en moderat skade er kneet tross skaden helt stabilt og det er kun smertene lokalisert til utspringet eller festet for ligamentet som avgjør pasientens grad av aktivitet.

Ved en litt større strekkskade er ligamentet delvis avrevet og kneet er instabilt. Det er viktig at kneet sikres med skinne 24 timer i døgnet i opp til 6 uker etter skaden.

Ved en alvorlig strekkskade er som regel også fremre korsbånd og innside menisk skadet. I de fleste tilfellene lar man MCL-skaden tilhele, og deretter behandles korsbånd og evt. meniskskaden. I akuttfasen utføres førstehjelp etter PRICE-prinsippet, med vekt på god kompresjon, samt eventuell tilpasning av skinne.
Så snart smerter og hevelse tillater det startes aktiv opptrening med øvelser. Start med ergometersykkel, quadriceps-/hamstringsøvelser og knebøy. Det er viktig å unngå vridning i kneet de første 4–6 ukene. Ortosen/skinnen skal brukes 24 timer i døgnet. 

Dersom man under opptreningen får vedvarende økte smerter og hevelse i leddet er dette vanligvis forårsaket av for stor belastning, eller for rask progresjon i treningen. En må da redusere belastningen en periode. Man kan delta i full idrettsaktivitet når styrken i det skadde beinet er minst 85 % av frisk side og har gjennomgått en periode med kontrollert funksjonell opptrening.

Trening
Trening av muskulær utholdenhet og styrke: For å oppnå styrkeeffekt doseres belastningen slik at en får trøtthetsreaksjon i muskulaturen og vansker med å utføre de siste repetisjonene med god kvalitet. En starter med 30 repetisjoner, 3-5 serier, 3 g/u. Gradvis jobber en seg ned mot 8–10 repetisjoner og videre progresjon ned mot 4-6 repetisjoner, 4-5 serier. Øvelsene gjøres hovedsakelig i vektbærende stilling, med fokus på kvalitet i utførelsen og tempoøkning som progresjon.

Trening av koordinasjon / funksjonell stabilitet: Her inngår elementer som er tilpasset individuelle aktiviteter i dagligliv / idrett. Eks.: Jogging, løping i åttetall, hopp-/ landingsbelastning. Doseringen økes ved større fart, høyere hopp, raskere bevegelser, lengre belastningsperioder.

Treningen foregår under veiledning av fysioterapeut. Før gjenopptakelse av idrett med stor fart og store krav til stabilitet anbefales å gjennomføre forskjellige funksjonelle tester (ettbeins lengdehopp, tresteg hopp osv.) for å evaluere stabiliteten i leddet.

Ved en liten skade forventes retur til full fysisk aktivitet innen 4 uker, men smerten vedvarer ofte over en lengre periode. Ved en litt større skade forventes retur innen 6-8 uker. Ved en full avrivning av leddbåndet er det grad av instabilitet pga eventuelle andre tilleggsskader i kneet som avgjør opptreningstiden.

Referanser:
Bahr R og Mæhlum S: Idrettskader. Gazette Oslo 2002.
Fysioterapeutene på Rosenborgklinikken, Trondheim.