Sex,menn og idrettslig prestasjonsevne

Gir sex natten før trening eller konkurranse nedsatte prestasjoner hos menn?

 I mange år har fotballtrenere, olympiske idrettsutøvere og til og med Muhammed Ali blitt rådet til å ikke være seksuelt aktiv natten før en viktig konkurranse. En av verdens raskeste 5000 meter løper, Marty Liquori, tror at ”Sex makes you happy, and happy people don’t run 5000 m”. Men det finnes også idrettsutøvere som mener at sex før konkurranse er årsaken til at de presterer godt. Den kanadiske alpinisten, Karin Lee Gardner, har tatt olympisk gull og mener hennes seksuelle aktivitet natten før, er en av årsakene til det. Også den amerikanske friidrettsutøveren David Wottle mener sex er årsaken til hans gode prestasjoner. Kanskje er grunnen til dette som en amerikansk baseball trener, Casey Stangel, sier; ”It’s not the sex that wrecks these guys, it’s staying up all night looking for it”. Med hensyn til alle meningene som finnes omkring dette emnet, skal vi nå se på hva objektive undersøkelser sier om sex natten før konkurranser.

Myten om at sex natten før konkurranse reduserer prestasjonene kan stamme fra teorien om seksuell frustrasjon leder til økt aggresjon. Denne aggresjonen kan forsvinne ved en utløsning ved at mannen tappes for testosteron. I følge myten, så kan sex forandre idrettslige prestasjoner enten fysiologisk eller psykologisk. Men finnes det noen vitenskapelig bevis på dette? Etter å ha søkt på SportDiscuss og Medline (to databaser) fant vi 3 artikler som hadde sett på dette emnet, og alle var fysiologiske undersøkelser. Disse tre studiene konkluderte med at sex ikke påvirker idretts prestasjoner. En studie hadde undersøkt 14 menn og deres gripe styrke natten etter utløsning og etter seks dager fraværende fra sex. De konkluderte med at sex ikke påvirker prestasjonene. De to andre undersøkelsene målte maksimalt oksygen opptak før og etter en utløsning hos menn, men fant ingen forandringer i målingene.

Under et samleie bruker gjennomsnittspersonen 25-50 kalorier. Dette kaloriforbruket tilsvarer å løpe opp to trapper. Ut fra dette skulle man anta at en toppidrettsutøver skal tåle den fysiologiske belastningen det er med seksuell aktivitet, og det skal ikke føre til noen form for utmattelse som kan redusere prestasjons nivået.

Husk at den opprinnelige teorien foreslo at det er reduksjon av aggresjon som reduserer prestasjonsnivået. Ifølge den psykologiske modellen, omvendte U-modellen, finnes det et visst spenningsnivå som fører til den beste prestasjonen. Overstiges dette spenningsnivå, blir prestasjonen redusert. Dersom utøvere er veldig nervøse og utålmodige natten før konkurranse, kan sex ha en avslappende effekt. Men dersom idrettsutøveren allerede er avslappet, kan sex medføre at spenningsnivået blir for lavt, og dermed blir prestasjonene ikke optimale.

Det synes klart at det trengs mer forskning på området for å kunne svare ja eller nei på spørsmålet om sex påvirker idrettslige prestasjoner.

Referanse: MacGlone, S. & Shrier, I. Clinical Journal of Sport Medicine. 10: 223-234. 2000