Sammenheng mellom styrke og dødelighet

Denne studien viser at det er en sammenheng mellom styrke og dødelighet.

Studiens hensikt var å finne sammenhenger mellom muskelstyrke og dødelighet samt andre faktorer som kan bidra til å forsterke denne sammenhengen.  De andre faktorene var underernæring, fysisk innaktivitet, betennelser, røyking, alderdom og depresjoner.

Metode
Studien gjekk over 5 år. Forsøkspersonene var 919 eldre kvinner i alderen 65 – 101 år fra Baltimore, Maryland i USA. Disse kvinnene hadde fra moderat til svært stor funksjonsnedsetting.

Målinger som ble gjennomført: forekomst av kardiovaskulære sykdommer, respiratoriske sykdommer, total dødelighet i perioden, endringer i immunforsvaret og gripestyrke.

I løpet av den 5-års perioden studien pågikk, døde 336 av forsøkspersonene.  Fordeling og årsak til disse tilfellene var: 149 stk. skyldes kardiovaskulær sykdom, 59 stk. skyldes kreft, 38 stk. respiratorisk sykdom og 90 stk. skyldes andre sykdommer.


Resultat

Det ble gjennomført statistiske analyser for å beregne sammenheng mellom dødelighet og kardiovaskulære- og respiratoriske sykdommer, gripestyrke og endringer i immunforsvaret.
De statistiske analysene viste at gripestyrke var en sterk indikator når man skal kunne forutse sannsynlighet for død.

Konklusjon
Hos eldre kvinner med funksjonsnedsettelser var gripestyrke en sterk indikator når man skulle forutse årsak til og total dødelighet.  Tilstedeværelse av kroniske sykdommer, som er andre normale dødsårsaker som depresjoner, betennelser, underernæring og alderdom) er viktige årsaker til at mennesker dør.  Men de var ikke med på å forklare sammenhengen mellom styrke og dødelighet.

Gripestyrke kan være en indikator på hvor god muskelstyrke en person kan ha.  Denne indikatoren kan forutse dødelighet gjennom andre mekanismer enn de som skyldes sykdommer.

Å utføre tester i gripestyrke kan hjelpe oss å identifisere pasienter som har økt risiko for å få forverret helse.

Kilde: J Am Geriatr Soc. 2003 May;51(5):636-41. Handgrip strength and cause-specific and total mortality in older disabled women: exploring the mechanism. Rantanen T, Volpato S, Ferrucci L, Heikkinen E, Fried LP, Guralnik JM.Laboratory of Epidemiology, Demography and Biometry, National Institute on Aging, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. Taina@maila.jyu.fi