Sammenheng mellom idrettsskader og fysisk form

Denne studien undersøkte om fysisk form påvirker forekomst og restitusjonstid etter idrettsskader hos balletdansere.

Mange balletdansere har ofte en idrettsskade per år.  Det finnes utallige årsaker til skader i dans.  Tidligere undersøkelser har dokumentert risikofaktorer som anatomiske karakteristika, tidligere medisinsk historie, menstruasjonssyklus, danseerfaring, hvor lenge dansøkten varer, utmattelse, stress, risikofaktorer relatert til kroppskarakteristika og kosthold.  I den siste har fysiske parametre fått mer oppmerksomhet.

Hensikten med denne studien var derfor å se på korrelasjonen (sammenhengen) mellom skader i ballet og fettprosent, bevegelighet, utholdenhet i kjernemuskulatur og utholdenhet.

Resultat

Lav utholdenhet hadde en signifikant korrelasjon med skader som hadde en varighet over 15 uker (korrelasjonskoeffisient r=0,590, p=0.034).

Fettprosent hadde en signifikant sammenheng med hvor lenge en danser måte stå over treningen på grunn av skade (r=0,590, p=0,034).


Konklusjon

Forskerne konkluderer med at denne informasjonen kan være til hjelp for dansere, lærere og trener i danseskoler når det skal utformes strategier for å unngå skader.

Kilde: J Dance Med Sci. 2010;14(1):26-31.”Does physical fitness affect injury occurrence and time loss due to injury in elite vocational ballet students?”Twitchett E, Brodrick A, Nevill AM, Koutedakis Y, Angioi M, Wyon M. Research Centre for Sport, Exercise and Performance, University of Wolverhampton, United Kingdom. e.twitchett@wlv.ac.uk