Sammenheng mellom fysisk form og risiko for å legge på seg

Er det noen sammenheng mellom hvor god form du er og hvor stor risiko du har for å legge på deg?

Denne studien har til hensikt å undersøke om utholdenheten din, og endringer i utholdenheten, påvirker risiko for å legge på seg.  Målingene ble gjennomført i en periode på 20 måneder.  

Grensen for å legge på seg ble satt til 3 kilo eller mer.

Et annet mål med studien var å se om andre faktorer som alder, utdanning, styrketrening, energiinntak og vekt påvirker risikoen for å legge på seg.


Metode

Forsøkspersonene var 257 kvinner.  Deres maksimale oksygenopptak ble målt ved hjelp av en tredemølletest.  Energiinntak ble målt ved at maten ble målt 7 dager i uken.

Forsøkspersonene ble delt inn i 4 grupper etter hvor god form de var.

Resultat

De fleste av kvinnene la på seg i løpet av de 20 månedene målingen foregikk, og 23 % av dem la på seg mer enn 3 kg.

Gjennomsnittlig maksimalt oksygenopptak var 35,7 +/- 7,2 Ml xkg(-1)xmin (-1).

Kvinner som var i dårligst form da målingene startet hadde 3,18 ganger større risiko til å legge på seg enn de som var i best form.

Kvinner som var i moderat god form hadde 2,24 ganger større risiko for å legge på seg enn kvinner som var i god form.

Undersøkelsen fant ikke sammenhenger mellom andre faktorer og risiko for å legge på seg.


Konklusjon

Det å være i god form ser ut til å hjelpe middelaldrende kvinner til å minske risiko for å legge på seg, mens dårlig og moderat god form vil over tid øke risiko for å legge på seg.

Les også: Trening og hverdagslige aktiviteter – kaloriforbruk

Kilde: J Phys Act Health. 2010 May;7(3):308-15. Fitness level and risk of weight gain in middle-age women: a prospective cohort study. Tucker L, Peterson T. Dept of Exercise Sciences, Brigham Young University, Provo, UT, USA.